Artefakt Coso je známý také jako "artefakt mimo místo". Lajcky řečeno to znamená, že byl nalezen na místě, kam zjevně nepatří. Kam ale patří a odkud se vzal?

Tři muži hledali poklad: Našli daleko vzácnější věc

Pokud byl artefakt Coso skutečně nalezen mimo své místo, může to znamenat, že moderní technologie existovaly dávno předtím, než je moderní člověk vyvinul. V případě artefaktu Coso byl předmět nalezen uvnitř kamene či hroudy ztvrdlé hlíny.

Tento materiál byl datován na stáří 500 000 let. Artefakt objevil lovec hornin a geod Mike Mikesell spolu se svými dvěma spolupracovníky. Stalo se tak 13. února 1961. Právě v tento den lovila trojice v oblasti Olancha v Kalifornii geody, které by prodávala ve svém obchodě se suvenýry.

Když jednu z "geod" rozřízli, našli v ní válec z kovu a keramiky. Archeolog pak datoval materiál do doby před 500 000 lety. Šlo o tvrzenou hlínu, která obsahovala hřebík a podložku.

Datace artefaktu z Coso se opírá o předpoklad, že jde o geodu. To však vědci nakonec vyvrátili. Materiál, v němž byl Coso objeven, je totiž příliš měkký na to, aby to byla geoda. Chybí zde také charakteristické krystaly křemene, které se v krystalech utvářejících geody vyskytují.

Až rentgenový snímek ukázal, že předmět uvnitř, jež vědci považovali za hřebík a podložku, je ve skutečnosti kovový válec s předmětem podobným šroubu na jedné a s válečkem na straně druhé.

Vědci si s ní neví rady

Předmět uvnitř geody byl však identifikován pouze předběžně.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Skeptik z pacifického severozápadu Pierre Stromberg se o artefakt zajímal a rozhodl se jej dále prozkoumat. Protože nemohl použít artefakt z Coso jako referenční bod, použil fotografie a rentgenové snímky předmětu pořízené o desítky let dříve. Vedoucí teorie naznačovala, že se jedná o zapalovací svíčku, protože vykazovala mnoho stejných charakteristik.

Šroubovitý konec však představoval problém. Obrátil se na americkou organizaci Spark Plug Collectors of America. Tu požádal o případnou identifikaci. Obdržel zprávu, že předmět byl pozitivně identifikován jako zapalovací svíčka Champion z 20. let 20. století používaná v motorech Ford Model T nebo Model A. Muž neměl žádné pochybnosti. Další sběratelé zapalovacích svíček potvrdili, že artefakt Coso by skutečně mohla být zapalovací svíčka, které používáme a známe dnes.

Logické vysvětlení, jak se zapalovací svíčka mohla vyskytnout v době před 500 000 lety, však vědcům stále chybí.

Zdroje:

www.smithsonianmag.com

en.wikipedia.org

ncse.ngo