Dlouho neobjevená jeskyně odhalila pokladnici prehistorických tajemství. Jeskyně byla osídlena v období 27 000 až 14 000 let př. n. l., v období gravettienu a epigravettienu ve svrchním paleolitu. Na nádheru, která se otevřela před potápěčovýma očima v jeskyni, která je dnes archeologickým pokladem, se podívejte na videu zde:

Zdroj: Youtube

Co jeskyně odhalila

Osud jeskyně byl však velmi pohnutý i po jejím objevení. I když se v jeskyni nacházejí významné skalní rytiny, její průzkum byl náročný kvůli podvodnímu vchodu. Teprve v roce 1991, po tragické smrti tří potápěčů, byla existence jeskyně zveřejněna.

Mezi dochovanými uměleckými díly se zachovalo více než 150 případů jeskynního umění, včetně ručních šablon a vyobrazení zvířat ze souše i moře.

Jeskynní malby ukazují rozmanitou škálu zvířat, jako jsou zubři, kozorožci, koně, alky, tuleni a ryby. Pozoruhodnou roli hrají mořští živočichové s vyobrazeními velkých arauk, druhu, který se ještě v 19. století vyskytoval v severním Atlantiku. Zajímavé je, že na uměleckých dílech v jeskyni Cosquer jsou zobrazena výhradně zvířata, s výjimkou postavy podobné člověku, známé jako "Zabitý člověk", a vzácných lidských tváří, které se vyskytují v jiných svrchnopaleolitických jeskyních.

Převažují zvláštní ruční šablony

Zajímavým rysem jeskyně je převaha ručních šablon. Tyto negativní obrazy vznikaly vyfoukáváním hlíny kolem ruky umělce a možná sloužily jako forma komunikace nebo symbolický kód mezi skupinami lovců a sběračů. Přestože přesný význam těchto znaků je pro nás dnes ztracen, jejich přítomnost naznačuje složitý vyjadřovací jazyk v pravěku.

Rituální místo, nebo jiný význam?

Jeskyně Cosquer nebyla jen plátnem pro umění, ale pravděpodobně sloužila i k jiným účelům. Zůstává záhadou, zda jeskyně měla rituální význam, nebo byla místem vyprávění příběhů a mytologických představení. Geografické souvislosti prozrazují, že jeskyně se původně nacházela v otevřeném stepním prostředí, vzdáleném několik kilometrů od starověkého pobřeží.

Nečekaný osud?

Navzdory fascinujícím objevům hrozí jeskyni Cosquer bezprostřední nebezpečí v důsledku stoupající hladiny moře. Čtyři pětiny jeskyně, včetně velké části uměleckých děl, byly již zatopené a zničené. V zájmu zachování tohoto neocenitelného dědictví probíhá vědecká kampaň, jejímž cílem je jeskyni komplexně prozkoumat dříve, než podlehne blížícímu se moři.

Mezioborový tým výzkumníků bude využívat různé obory, jako je archeologie, geomorfologie, krasologie a hydrogeologie, aby prozkoumal vznik jeskyně, měnící se přístupnost, sedimentační procesy a lidskou činnost.

Digitální éra těmto snahám výrazně napomohla, neboť umožňuje detailní 3D modelování jeskyně a jejích uměleckých děl. Tato technologie poskytuje neocenitelné záznamy a vhledy do uměleckých technik a kulturních praktik našich pravěkých předků. Je ale potřeba mít na paměti, že technologie nikdy nemůže nahradit schopnost lidského oka vnímat a interpretovat celek objektu nebo scény.

Jeskyně Cosquer je pozoruhodným svědectvím o naší dávné minulosti, a protože voda stále zasahuje, je čas na odhalení jejích zbývajících tajemství velmi důležitý. Můžeme jen doufat, že díky vědeckému studiu a ochranářskému úsilí se nám podaří objasnit význam jeskyně a zachovat její bohatou historii pro budoucí generace.

Zdroje: news.cnrs.fr, www.thearchaeologist.org, en.m.wikipedia.org