Když Henri Cosquer objevil vchod do pravěké jeskyně, učinil objev, o jakém se mu ani nesnilo.

Potápěč objevil v hloubce 37 metrů vchod do pravěké jeskyně

Jedinečná jeskyně, která byla přístupná pouze 37 metrů dlouhým přírodním tunelem, lákala další zvědavé potápěče. Nejméně tří z nich pak při pokusech o její prozkoumání zemřeli.

Dnes je však toto místo, pojmenované po svém objeviteli Cosquerova jeskyně, ohroženo zaplavením kvůli stoupající hladině moře. Tu dle vědců podněcují klimatické změny.

Cosquer však svým objevem nenašel pouze vchod do pravěké jeskyně. Uvnitř spatřil něco, co možná ani on sám nečekal.

Uvnitř spatřil něco úžasného

Vnitřek podmořské jeskyně ukrývak totiž více než 400 uměleckých děl. Ta se nacházela přímo na stěnách jeskyně. Byly tam stovky prehistorických skalních maleb a rytin.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Cosquer tak objevil prastaré informace o pravěkých lidech a zvířatech, kteří v jeskyni pravděpodobně žili nebo ji alespoň navštěvovali v době, kdy se hladina moře pohybovala mnohem níž.

Vědci se domnívají, že lidé jeskyni navštěvovali ve dvou různých obdobích. Nejprve před 27 000 a pak před 19 000 lety.

Právě oni pak vytvořili umělecká díla zobrazující 200 zvířat 11 druhů, včetně tučňáků, koní a bizonů. Kresby obsahují lidské postavy, sexuální symboly, znaky a otisky rukou.

Archeologové se domnívají, že jeskyně nebyla v době uměleckého rozkvětu lidí v blízkosti vody, ale byla obklopena travnatými plochami. Když pravěcí lidé v období paleolitu neboli starší doby kamenné poprvé navštívili toto místo, byla podle francouzské vlády hladina vody o téměř 400 metrů níže než dnes. V novější době se hladina Středozemního moře zvedla, ponořila vchod do jeskyně a zahalila ji do tajemství.

Vchod do pravěké jeskyně je tak "architektonický zázrak", ačkoliv malby a rytiny v ní obsažené pravděpodobně nesloužily žádnému skutečnému účelu.

Podvodní jeskyně a její poklady však poskytují neocenitelné a ve světě ojedinělé svědectví o jeskynním umění našich dávných předků.

Jsou jakýmsi zpřístupněním nepřístupného místa nejen všem obyvatelům daného regionu, ale i ostatním lidem z Francie, Evropy a celého světa.

Zdroje:

www.thearchaeologist.org

news.cnrs.fr

www.bradshawfoundation.com