Studie uveřejněná 3. března tohoto roku porovnávala nadměrné úmrtí v Kalifornii u lidí ve věku 18-65 let. Vědci čerpali data z období od března do října 2020.

Výsledky napovídají, že relativní nadměrná úmrtnost byla zjištěna u pracovníků v potravinářství či zemědělství. U těchto profesí se projevil nárůst ve srovnání s jinými obdobími o celých 39 %. Navazující skupinou byli pracovníci v dopravě či v logistice a obecně řemeslníci. Vysoká úmrtnost byla také u lidí pracujících ve výrobě. Všechny tyto rizikové skupiny pak měly zvýšené riziko úmrtnosti o více než 20 % během celé pandemie. (Zdroj:www.medrxiv.org)

Autoři ve studii píšou, že jejich poznatky jsou shodné s těmi, které říkají, že je vysoká šance infekce mezi zdravotnickými pracovníky, avšak upozorňují, že rizika jsou ještě vyšší v jiných odvětvích. Rizikovost těchto povolání nesouvisí ani tak s obsahem práce jako s osobním životem. Problémem je, že tito lidé dosáhli z většiny na nízké vzdělání a tvoří pak základní pracovní sílu státu, která může jen obtížně pracovat z domu a chránit se tak před nákazou. Navíc většinou žijí v přeplněné domácnosti, kde se zrychluje přenos viru.

Mimo tuto studii bylo v Česku k 12. září 2020 ÚZIS zjištěno, že lidé pracující v administrativě nebo v kanceláři byli na prvním místě v počtu aktivních případů nakažení koronavirem. Na druhém místě v kumulativním počtu pozitivních případů byli pedagogové a na třetím OSVČ a nezaměstnaní. (Zdroj:cnn.iprima.cz)

Data z pozdějšího období se změnila jen lehce. Na předních příčkách zůstali lidé v administrativě, učitelé a po nich nastoupily zdravotní sestry. Data z ledna letošního roku ukazují také na ohroženou skupinu hasičů a záchranářů, policistů a vojáků. Ohrožení jsou také sociální pracovníci.

Jádrem problému pak opět není náplň práce, ale to, že lidé nepracují z domova, i když by některé skupiny mohly. Pravděpodobnost, že se tito lidé nakazili v práci, je zhruba 75 až 80 %. Právě tudy vede cesta, jak epidemii zbrzdit. U zdravotnických pozic je pak problémem nedostatek kvalifikovaného personálu. (Zdroje: zpravy.aktualne.cz a echo24.cz)

Celkově se pak do října 2020 za celou dobu pandemie nakazilo v Česku více studentů (24 764) než starobních důchodců (21 163). Problém je v tom, že nákaza seniora je v několika ohledech daleko rizikovější než onemocnění mladého studenta. Hospitalizaci potřeboval přibližně každý třetí důchodce. Počet zemřelých je pak drasticky opačný. Úmrtí starobních důchodců se dostalo na číslovku 853, kdežto u ostatních skupin to bylo 79. U studentů či dětí pak nebyl zaznamenán jediný případ, který by měl souvislost s koronavirem. (Zdroj:www.novinky.cz)

Pokud se jedná o počet úmrtí během celé pandemie koronaviru v Česku, nejvíce případů bylo zaznamenáno v listopadu roku 2020 a následně v lednu roku letošního, pandemie však stále nekončí.