Podle článku na serveru Zoom iPrima byla Pekelná jáma objevená v roce 1780 skupinou horníků, kteří narazili na skrytý vchod ve stěnách jeskyně. Oblast Creswell Crags je hořečnatá vápencová rokle na hranici hrabství Derbyshire a Nottinghamshire, jejíž stráně jsou protkané jeskyněmi, v nichž člověk působil již v poslední době ledové. Uvnitř jedné jeskyně vědci nalezli temnou, tušenou jámu, která klesala do hlubin země.

Objevení pekelné jámy

Horníci tvrdili, že jáma je tak hluboká, že slyšeli křik zatracenců, který se ozýval zdola, a proto se jí říká "Pekelná jáma". Místo vzbuzuje hrůzu a lidé se jí již po 500 let bojí. Jeskyně na břehu řeky Crags poblíž města Creswell je spojovaná s mnoha pověrami, které sahají až do 16. století. Cokoli zlého nebo zvláštního se ve městě dělo, lidé připisovali právě jí. Nikdo totiž neví, co se skrývá v jejích útrobách.

Původ Pekelné jámy je zahalený tajemstvím, ale předpokládá se, že ji naši dávní předkové využívali k rituálním účelům. V jeskyních v Creswell Crags se nachází řada prehistorických artefaktů včetně kamenných nástrojů a rytin. Mnohé z těchto artefaktů zobrazují zvířata a symboly, o nichž se předpokládá, že měly pro naše předky velký význam. Zvláštní symboly se jmenují apotropaiony, neboli značky určené k odvracení zla.

Na video o nich se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co jsou apotropaiony

Apotropaionské symboly se užívaly mezi 16. a 19. stoletím. Patří k nim například zkřížené „I“, tedy znamení kříže, nebo „VV“, symbol Panny Marie. Právě k těmto symbolům se lidé v případě ohrožení obraceli, když se báli démonů. I když byla většina apotropaionů rozluštěna, jejich tajemnost tím nekončí. Tajemné znaky se často nacházely na oknech domů a v kostelech, kde se lidé před démony skrývali. Že jsou ale v jeskyni, je zvláštní.

Jeden z výkladů se opírá o tezi, že jáma do hlubin Země mohla být v 16. století považovaná za bránu do pekla, i proto byla obklopená rituální symbolikou. Co se ale v jámě skrývá, je stále předmětem bádání.

Jeskyně byla rituálním místem

Podle jedné z teorií sloužila Pekelná jáma k obětním darům bohům. Podle článku na serveru Britain Express byly jeskyně v Creswell Crags obývané lidmi již před 43 000 lety a je pravděpodobné, že rituály a víra těchto dávných lidí byly ovlivněné jejich prostředím a okolím. Archeologové navíc v Pekelné jámě objevili zvířecí kosti a další pozůstatky, což naznačuje, že skutečně sloužila k obětním účelům.

Jeskyně v Creswell Crags sloužily také jako úkryt neandertálským kočovníkům, kteří následovali stáda migrujících zvířat, jako byli vlnití mamuti, sobi a bizoni. Studie publikovaná v časopise Antiquity v roce 2019 zkoumala pozůstatky koně nalezené v Pekelné jámě a zjistila, že tam byl záměrně umístěný jako součást rituální oběti.

Samostatný ojedinělý svět

Navzdory své temné a hrozivé pověsti je Pekelná jáma také místem s velkou přírodní krásou. Jeskyně v Creswell Crags jsou domovem řady vzácných a ohrožených druhů, včetně netopýrů, ptáků a hmyzu. Úchvatné jsou také vápencové útvary uvnitř jeskyní se stalaktity a stalagmity, které vznikaly tisíce let.

Pekelná jáma je dodnes jednou z největších záhad Creswell Crags. Přestože vědci a historici jeskynní systém důkladně prozkoumali, o jeho původu a účelu se toho stále mnoho neví. Přesto Pekelná jáma zůstává svědectvím bohaté historie a přírodních krás této jedinečné a fascinující oblasti.

Pekelná jáma v Creswell Crags je fascinujícím a tajemným místem, které po staletí poutalo pozornost vědců a historiků. I když jeho původ a účel asi nikdy zcela nepochopíme, důkazy naznačují, že pro naše dávné předky bylo místem velkého významu. Jak budeme pokračovat v průzkumu a studiu jeskyní v Creswell Crags, možná ještě odhalíme další stopy k této zajímavé hádance minulosti.

Zdroje: zoom.iprima.cz,  www.britainexpress.com, en.wikipedia.org/wiki/Creswell_Crags