Croghanský muž žil podle vědců v době železné, někdy mezi lety 362 a 175 př. n. l., a v době smrti mu bylo asi 20 let. Na svou dobu byl neobyčejně vysoký, měřil přibližně 198 cm. Své soukmenovce musel převyšovat o hlavu, a to byl možná důvod, proč si ho vybrali za svého vládce.

Nehty jako od manikéra

O tom, že šlo o krále či podobně významného muže, svědčí kožený náramek na jeho paži a také mimořádně pěstěné nehty. V době železné nebylo zvykem podstupovat manikúru, pokud jste nepatřili k elitě, která nemusela pracovat a neničila si ruce tvrdou dřinou. Na pečlivě udržované nehty Croghanského muže se zaměřilo anglické video:

Zdroj: Youtube

Mladý vládce zřejmě zemřel poté, co ho někdo bodl do hrudi. Vzhledem k poranění na jedné paži se odborníci domnívají, že se útoku pokoušel bránit. Vrazi ho přemohli, ale s pouhým usmrcením se nespokojili. Mrtvému usekli hlavu a jeho tělo rozpůlili.

Nejzáhadnější jsou ovšem hluboké řezné rány pod bradavkami. Vědci nedokážou stanovit, zda byly nebožákovi způsobeny ještě před smrtí nebo až po ní. Nadmíru brutální znetvoření těla nicméně svědčí o tom, že šlo o vraždu rituální. Kněží obětovali bohům vlastního krále.

Oběť rozhněvaným bohům

Archeolog Eamonn Kelly z irského Národního muzea vyslovil hypotézu, že zmrzačení bradavek symbolicky zbavovalo panovníka jeho sociálního statutu a mělo mu zabránit v udržení moci v posmrtném životě. Pro živé i mrtvé to byl jasný signál, že tento muž už není vládcem.

Vládnout kmenu v době železné nebyla podle Kellyho snadná záležitost. Sice jste měli zajištěno veškeré pohodlí a dostávali jste lepší stravu (Croghanský muž se prý živil převážně masem, ačkoli jeho posledním jídlem byla pšenice a podmáslí), ale zároveň na vás ležela veškerá odpovědnost za blahobyt poddaných. Předpokládalo se, že král je vyvolený bohy a umí s nimi jednat. V první řadě měl skrze ně zajistit dobré počasí, hojnou úrodu a bezpečí svého lidu. Pokud došlo k nějaké katastrofě nebo vytrvalým dešťům, bohové se očividně zlobili a král už nebyl jejich miláčkem. Kněží ho proto rituálně obětovali, aby si bohy opět usmířili.

Zdroje: www.bbc.com, www.ancient-origins.net, mummipedia.fandom.com