Mořské vlny

Ač nemáme své vlastní moře, běžné jevy jako příliv a odliv nebo vlnobití pro nás nejsou nijak neznámé. Zemětřesení, výbuchy sopek, sesuvy půdy a podobně způsobují mnohdy velmi ničivé vlny známé jako tsunami. Ty „běžné“, a to i ty bouřlivé, vznikají působením mořských proudů a větrů. Většina vln se blíží k pobřeží rovnoběžně s jeho linií a láme se vodorovně. Využívají je surfaři a jiní sportovci. I bez černé vlajky víme, že rozbouřené moře není pro plavce bezpečné. Lodě, jachty a jiná plavidla se s nimi dokážou poprat. Na moři však vzniká ještě jeden typ vln. Jsou to vlny čtvercové. Nejsou tak známé zato jsou zrádné.

Mořská hladina jako šachovnice

Čtvercové vlny známé také jako mřížkové, příčné vlny, křížové (protínající se) vlny není jev vzácný, ale ne tak častý. Dochází k němu jak na volném oceánu, tak u pobřeží. Nevzniká důsledkem dění pod vodou, ale změnami směru větru, případně i přílivu a odlivu. A to když se setkají dvě protilehlá vlnobití, dva odlišné vlnové systémy. Tím, že vlny přicházejí z různých směrů a pod různými úhly, na hladině tvoří působivé a úžasné čtvercové obrazce. Vypadají jako mřížka pod hladinou či šachovnice. Někdy se objeví velmi rychle, stejně rychle pak i mizí.

Zdroj: Youtube

Nebezpečí čtverců

Čtvercové vlny jsou nebezpečné, a to i pokud jsou malé a mírné. Důvod je zcela prostý. Podobají se přílivovým vlnám, kterým lze uniknout jen s velkými obtížemi. V případě čtvercové vlny musí dotyčný „bojovat“ hned se dvěma vlnami najednou a to ze dvou směrů. Často jsou doprovázeny silnými protiproudy. Je velmi těžké se ze čtverce dostat. Ani zkušeným surfařům ani plavcům se nedoporučuje zkoušet při tomto jevu své schopnosti, ale naopak, pokud se takové vlny objeví, vylézt z moře co nejrychleji. Čtvercové vlny často doprovází silné vlnobití, s vlnami až tři metry. I v oceánu se tomuto jevu lodě vyhýbají, i pro ně představují hrozbu. V moderních dějinách mají na svědomí ztroskotání lodí, plachetnic a výletních jachet.

Zdroj: Youtube

Z ptačí perspektivy

Fascinující vlny je možné v plné kráse pozorovat nejlépe z výšky. Vyskytnout se můžou kdekoli na světě, jak v Atlantiku tak Pacifiku. Místo, kde se vyskytují poměrně často, je francouzský ostrov Île de Ré. Tam je lidé jezdí pozorovat. Dívají se na ně z majáků nebo útesů. Čtvercové vlny se objevily letos v únoru i v Chorvatsku.

Zdroje: www.thesun.co.uk, www.surfertoday.com