Jak fungoval Cyklon B, smrtící plyn Osvětimi. Jeho tvůrci pozabíjel celou rodinu

Redakce | 3. 12. 2019
Fritz Haber, držitel Nobelovy ceny za chemii, který vyvinul Cyklon B
Konečná stanice Březinka
Osvětimský tábor Březinka

Je to prý pocit, jako když usínáte. Je vám příjemně, veškeré obavy se rozplynou, podlomí se vám kolena... a během pár minut už spíte navždy. Takto je popisována smrt po vdechnutí vysoké dávky kyanovodíku, za války dodávaného pod názvem Cyklon B do koncentračních táborů. Smrtící substanci tehdy vyráběla i česká Draslovka.

Paradoxně to byl pruský vědec židovského původu Fritz Haber, kdo technologii výroby Cyklonu B vyvinul. Látka původně sloužila k dezinfekci oblečení vojáků vracejících se z fronty během první světové války, efektivně hubila vši a jiné škodlivé organismy. Haber se rovněž podílel na vývoji bojových plynů, které z první války učinily téměř hororovou záležitost, a byl osobně přítomen jejich uvedení do praxe proti ruské armádě. Jeho manželka Clara, jež na univerzitě ve Vratislavi získala jako první žena doktorát z chemie, s těmito smrtícími pokusy nesouhlasila, a v roce 1915 se po hádce s manželem zastřelila.

Brit Avey se dobrovolně nechal zavřít do Osvětimi. Udělal největší chybu života
Magazín

Brit Avey se dobrovolně nechal zavřít do Osvětimi. Udělal největší chybu života

Haber nicméně ve výzkumu pokračoval a ještě během války vynalezl dusíkatá hnojiva, která se na základě jeho technologie vyrábějí dodnes. Za svůj přínos zemědělství v roce 1918 obdržel Nobelovu cenu za chemii.

Jak Haber, tak jeho manželka ještě před svatbou konvertovali ke křesťanství. Když se počátkem 30. let v Německu zdvihla vlna antisemitismu a Hitler se stával vážnou hrozbou, Haber nevěřil, že by mohl být terčem nenávisti i on. Ale právě jeho jméno se objevilo v kdysi prestižním přírodovědeckém časopise, jehož redaktor se v jednom z článků nyní rozčiloval nad skutečností, že vědecké instituce jsou "plné Žídů", s Haberem v čele.

Z cukráře velitelem Osvětimi: Richard Baer osobně asistoval u plynových komor
Magazín

Z cukráře velitelem Osvětimi: Richard Baer osobně asistoval u plynových komor

Haber byl nucen propustit všechny židovské zaměstnance a začal se vážně bát o své příbuzné a přátele. V roce 1933 emigroval do Anglie a chtěl pokračovat ve výzkumu při univerzitě v Cambridge, místní kolegové mu však nemohli zapomenout užití smrtícího plynu ve válce, a tak se dočkal vlažného přijetí. O rok později zemřel.

Díky tomu se už nedozvěděl, že jeden z jeho vynálezů byl zneužit nacisty k hromadnému vyvražďování židovského obyvatelstva v plynových komorách. Během války v koncentračních táborech zahynula i většina Haberových příbuzných, kteří v Německu zůstali.

Cyklon B se od roku 1924 vyráběl v německé továrně Dessauer Werke für Zucker und chemische industrie jako dezinfekční prostředek, později byla jeho výroba zahájena i ve firemní pobočce Draslovka v českém Kolíně. S příchodem války poptávka po smrtícím přípravku rapidně vzrostla, což si zaměstnanci firmy vysvětlovali zvýšeným rizikem infekcí v armádě. Příslušníci SS si v Draslovce nechávali plnit kyanovodíkem vlastní ocelové lahve. Cyklonem B se dezinfikovaly například prostory terezínského ghetta, kde se rozmáhal tyfus.

V té době nikdo netušil, že se Cyklon B nacistům osvědčil také jako účinnější náhrada oxidu uhelnatého, používaného k hromadnému usmrcování lidí v plynových komorách. Jaké množství této látky bylo za války použito k dezinfekci a jaké množství posloužilo k vraždění, už nikdo nezjistí. Zajímavostí ovšem je, že dezinfekční prostředek na stejné bázi se v Kolíně pod názvem Uragan vyrábí dodnes.