Svět je plný záhad a nepředvídatelných jevů, které vědce stále matou. Jednou z takových záhad je přítomnost světelných kruhů v Indickém oceánu. Záhadné kruhy fascinují badatele již po staletí a dodnes zůstávají nevysvětlené. Bohužel jsme nenašli žádné video, které by tento fenomén přiblížilo, ale podívejme se na jiné postrachy mořeplavců:

Zdroj: Youtube

Legendy o Ďáblově kolotoči sahají až do starověku, ale oficiálně byly zdokumentované až v roce 1879.

Velmi rychlé světelné kruhy pozorované na konci 19. století

První zdokumentované setkání s tímto mimořádným přírodním jevem se datuje do roku 1879, kdy posádka anglické lodi Vulgur ohlásila zvláštní pozorování. Dne 10. července ve 22 hodin nedaleko poloostrova Hindustán pozorovali angličtí námořníci dva mohutné světelné kruhy se zvláštními "paprsky". Každý kruh se skládal z osmi paprsků.

Záhadou bylo, že jeden z kruhů se otáčel ve směru hodinových ručiček, zatímco druhý proti směru hodinových ručiček. Kapitán Evans, uznávaný člen Britské geografické společnosti, určil, že tyto světelné kruhy se otáčejí rychlostí 130 km/h.

Celkem 60 pozorování

Navzdory pověření kapitána Evanse nebyla jeho zpráva zpočátku brána vážně. V roce 1880 se však námořníci z anglické lodi Shahkikin při plavbě přes východní část Indického oceánu s těmito světelnými kruhy opět setkali. Tentokrát kapitán R. Harris dokonce nasměroval loď do středu jednoho z kruhů. V témže roce byla posádka anglické lodi Patna v Perském zálivu svědkem dvou světelných kruhů rotujících v opačných směrech vysokou rychlostí 160 km/h.

Od té doby stále přibývají zprávy o pozorování těchto záhadných světelných kruhů v Indickém oceánu. Podobná setkání se v průběhu let objevovala. V roce 1902 proplouvala Fort Salisbury těmito světelnými kruhy v Guinejském zálivu, přičemž posádka zažívala strach, a dokonce byla svědkem toho, jak se z vody nedaleko vynořil objekt.

Do roku 1973 bylo zaznamenáno více než šedesát takových pozorování.

K jednomu pozoruhodnému setkání došlo v létě 1976, kdy se vědecká loď Vladimir Komarov plavila v Arabském moři. Těsně před půlnocí byl kapitán lodi V. Petrenko naléhavě zavolán na kapitánský můstek, kde hlídkový navigátor ukázal na vodu. Byl tam obrovský světelný kruh, který se otáčel proti směru hodinových ručiček kolem centrálního bodu a vysílal osm dlouhých paprsků. Echolot zaznamenal hloubku 170 metrů a teplota vody byla 26 °C. Kupodivu kruh po půl hodině beze stopy zmizel a už se neobjevil.

Nedávno zaujala vědce další oceánská záhada u pobřeží Chorvatska. Na dně Jaderského moře se objevila řada dokonale tvarovaných kruhů o průměru 50 metrů, což vyvolalo zvědavost místních ekologů. Původně se předpokládalo, že jde o následky lovu dynamitem nebo těžby ropy, ale tyto teorie se ukázaly jako nedostatečně podložené.

Kruhy jsou záhadou i pro moderní vědu

Tyto svítící kruhy vykazují různé chování, obvykle se na hladině oceánu objevují jako jeden nebo dva kruhy, z nichž každý vysílá radiální paprsky vycházející z jednoho středu a někdy svítí dostatečně jasně, aby se daly přečíst. Nakonec však zmizí. Původ a povaha těchto jevů zůstávají nevysvětlené, protože různé hypotézy nedokázaly vysvětlit jejich výrazné charakteristiky, včetně přesného kruhového tvaru a rychlosti jejich rotace.

Vědci se odvážili tento jev vysvětlit. Měřili teplotu vody, odebírali vzorky a pátrali po planktonu, který je za tuto záři zodpovědný. Překvapivě byla teplota vody normální a nebyl nalezený žádný plankton ani neobvyklé organismy. Tradiční vysvětlení spojující svítící kruhy s podvodními zemětřeseními bylo vyvrácené.

Teorií je ale spousta

Bylo navrženo více než 100 hypotéz, ale žádná se neprokázala jako definitivní. Někteří se domnívali, že jde o důsledek zvláštních vírů, jiní je připisovali posunu hornin. Žádná z těchto hypotéz však nedokáže objasnit původ strašidelných zářících kruhů.

Vědci navrhli řadu teorií, od koncentrace světélkujících mořských organismů až po optické procesy a podmořské civilizace. Žádný z nich však nedokázal poskytnout přesvědčivé vysvětlení těchto záhadných světelných kruhů, které stále matou lidstvo.

Zdroje: pictolic.com, hkls.ru