Na území jižní části dnešního Beninu se v minulých dobách nacházela Dahomejská říše, jež své nepřátele zastrašovala jak tradiční mužskou, tak méně obvyklou ženskou složkou armády. Traduje se, že elitní jednotku Ahosi zformoval král Houegbadja v 2. polovině 17. století z místních lovkyní slonů. Ženy byly původně najímány do jeho osobní ochranky, časem ale prošly vojenským výcvikem a počátkem 19. století už jejich jednotka čítala přes 4000 bojovnic.

Dahomejské Amazonky se často rekrutovaly z cizích zajatkyň, ale hlásily se mezi ně i dobrovolnice z domácích vod. Ahosi se totiž těšily výsadnímu postavení ve společnosti a po materiální stránce byly velmi dobře zabezpečeny. Musely se jen smířit s tím, že po dobu služby nesmějí otěhotnět, i když formálně jim náležel status manželek krále.

Mezi Amazonkami někdy končily i nespoutané ženy a dívky, jež jejich manželé a otcové nedokázali "zkrotit", a tak je zapsali do armády. Nejmladším Amazonkám bylo pouhých 8 let!

Od Ahosi se požadovalo jediné: agresivita. Bojovnice byly podrobeny drsnému výcviku, při němž se odnaučovaly cítit bolest. S nepřáteli neměly slitování. V bojové vřavě sekaly jejich hlavy mačetou a odnášely si je jako trofeje. Francouzští kolonizátoři s veškerou vojenskou technikou dobývali Dahome celé čtyři roky, než se jim podařilo Amazonky rozehnat a krále odsunout do vyhnanství. Jedinečná ženská jednotka v roce 1894 nadobro zanikla, a s ní i království Dahome.