Nízké teploty doby ledové by vedli ke vzniku ledovců a ledovcových příkrovů. Právě ty by pak pokryly rozsáhlé oblasti povrchu Země.

Přežilo by lidstvo další dobu ledovou?

Je známo, že na Zemi proběhlo nejméně pět velkých dob ledových.

První z nich se odehrála asi před 2 miliardami let a trvala přibližně 300 milionů let. Ta poslední začala asi před 2,6 miliony let a vlastně se v ní technicky stále nacházíme.

Proč tedy není Země pokryta ledem právě teď? Je to proto, že se nacházíme v období známém jako "interglaciál". V době ledové budou teploty kolísat mezi chladnějšími a teplejšími hodnotami. Ledovce a ledovcové příkrovy tají během teplejších fází, které se nazývají interglaciály, a rozšiřují se během chladnějších fází, které se nazývají glaciály.

Právě teď se nacházíme v teplém interglaciálu poslední doby ledové, který začal přibližně před 11 000 lety.

Když většina lidí mluví o "době ledové", obvykle mají na mysli poslední dobu ledovou, která začala asi před 115 000 lety a skončila asi před 11 000 lety, kdy také začala současná doba meziledová.

Pokud by nastala právě taková doba ledová, pro lidstvo by to znamenalo hrozivou daň v případě přežití.

Přežití za strašlivou cenu

Během této doby by naše planeta byla mnohem chladnější než je tomu nyní. V době jejího vrcholu, kdy ledovce pokrývaly většinu Severní Ameriky, byla průměrná globální teplota asi 8 stupňů Celsia. To je o 6 stupňů C méně než je dnešní globální roční průměr.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Tento rozdíl se možná nezdá tak velký, tehdy měl však za následek, že většina Severní Ameriky a Eurasie byla pokryta ledovými příkrovy. Země byla také mnohem sušší a hladina moří byla mnohem nižší, protože většina vody na Zemi byla zachycena v ledových příkrovech. Běžně vyskytující se krajinou pak byly stepi neboli suché travnaté pláně. Stejně tak savany neboli teplejší travnaté pláně a pouště.

Mnohá zvířata, která se vyskytovala v době ledové, na konci této éry vyhynula. Důvodem byly drsné klimatické podmínky.

Stejné by nás čekaly i nyní. Spousta míst by byla nepoužitelná a lidé by se přesouvali na jih. Válka by byla nevyhnutelná. Lidstvo by možná přežilo, cena za to by však byla strašlivá.

Zdroje:

bushcraftbuddy.com

www.quora.com

www.geol.umd.edu