Pozůstatky, kterým se s oblibou přezdívá "Beachy Head Lady" podle místa jejího odpočinku v malebné lokalitě ve východním Sussexu, byly původně objeveny v roce 1953. Příběh této osoby, která pravděpodobně žila kolem roku 245 n. l. v době římské nadvlády v Británii, zaujal odborníky i historiky.

„Víme, že této ženě bylo asi 30 let, vyrůstala v okolí dnešního Východního Sussexu, jedla kvalitní stravu složenou z ryb a zeleniny, její kosti byly bez nemocí a zuby byly v dobrém stavu," informovala Jo Seamanová, referentka pro kulturní dědictví v Eastbourne Borough Council.

Překvapivý nález

Prvotní prohlídka lebky odhalila, že se jedná o mladou ženu, vysokou přibližně 180 cm, původem ze subsaharské Afriky. Toto zjištění učinila Caroline Wilkinsonová, odbornice na rekonstrukci obličeje z univerzity v Dundee, která si všimla afrických rysů na lebce. Bylo zde ale několik zvláštností.

Absence zubů moudrosti vyvolala obavy o stáří a pravost kostry. Pokud by měla odstraněné zuby moudrosti, naznačovalo by to modernější původ. Tým se rozhodl kostru podrobit vědeckým testům, včetně radiokarbonového datování a radioizotopové analýzy, aby určil její stáří a místo původu.

Kdo byla Beachy Head dáma?

Výsledky radiokarbonového datování potvrdily, že Beachy Head Lady žila v době římské kolem roku 200 až 250 n. l., což bylo pro vědce úlevou. Ačkoli bylo nalezení jedinců afrického původu v římské Británii vzácné, existovaly precedenty, jako například slavná africká náramková dáma nalezená v Yorku. Její původ ze subsaharské Afriky za hranicemi Římské říše však přispěl k záhadě.

Další analýza pomocí radioizotopových testů odhalila, že Beachy Head Lady má původ v jihovýchodní Anglii, konkrétně v oblasti Eastbourne. Přesné detaily jejího původu zůstávaly nejasné, ale předpokládalo se, že se mohla narodit v Africe a v mladém věku být přivezena do Anglie nebo se narodit v Anglii rodičům afrického původu.

Badatelé spekulují, že mohla být místní obyvatelkou, možná manželkou nebo milenkou vysoce postaveného úředníka blízké římské vily. Případně je možné, že byla obchodnicí obchodující se zbožím po celé Evropě, která se nakonec rozhodla usadit v této zemi.

3D podoba 1800 let staré lady

Díky technikám kraniofaciální rekonstrukce se odborníkům podařilo obnovit její vizáž. Analýzou velikosti lebky a zbytků stop označujících místa úponů svalů pečlivě sestavili obraz jejího vzhledu. Výsledný 3D model je důkazem neuvěřitelného technologického pokroku a možnosti nahlédnout do minulosti.

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Stejně nevíme vše

Možnost, že Beachy Head Lady byla otrokyní nebo měla vyšší postavení, badatele zaujala. Některé historické zprávy z 19. století se zmiňovaly o vykopávkách koster v této oblasti, včetně jedné z roku 1891, která popisovala kostru s náramky na rukou. Pokud by se jednalo o tutéž osobu, znamenalo by to, že šlo o ženu vyššího postavení a potenciálně o neznámou římskou stavbu v blízkosti.

Navzdory zajímavým nálezům se badatelům nepodařilo jednoznačně prokázat, zda Beachy Head Lady byla otrokyní, či nikoli. Její společenské postavení a okolnosti pohřbu zůstaly nejisté. Rekonstrukce jejích obličejových rysů však vnesla do vyšetřování pocit lidskosti a vyvolala údiv nad jejím životem a zkušenostmi.

Pokračující výzkum Beachy Head Lady a dalších archeologických nálezů v Eastbourne má za cíl vyprávět příběhy lidí, kteří v této oblasti žili v průběhu historie. Poukazuje na bohaté archeologické dědictví Eastbourne, které sahá daleko za viktoriánské a georgiánské období, jež je s tímto regionem běžně spojováno. Studium těchto starobylých pozůstatků pomáhá vytvořit ucelenější obraz rozmanité a složité lidské historie v této oblasti.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, en.wikipedia.org, museumcrush.org