Beachy Head Lady, jak se zachovalým ostatkům začalo přezdívat, byly vykopány v roce 1953. Dlouho ale na krabici, v níž byly uloženy, sedal prach. Až v roce 2014 je v rámci projektu Eastbourne Ancestors znovuobjevil památkář Jo Seaman. 

„Jak jsme záhy zjistili, jednalo se o nejkompletnější lidskou kostru z celé sbírky. První ohledání osteoarcheologem ukázalo, že patří ženě, která byla poměrně malá, měřila jen metr a půl,” vzpomíná vědec. „Byla zajímavá, protože jsme o ní vůbec nic nevěděli.”

Dáma z Beachy Head

Začala tedy detektivní práce. „Prošel jsem zprávy koronerů, hledal jsem v archivech záznamy o jejím objevení, podrobnosti o místě jejího posledního odpočinku. Cokoli, co by nám prozradilo, o koho se jednalo. Nenašel jsem ani čárku a to bylo divné,” přiznává památkář.

Se svými kolegy si tedy řekl, že její totožnost zkusí odhalit pomocí rekonstrukce obličeje. Té se ujala Caroline Wilkinson z Dundee University. Ihned, jak lebku uviděla, vykřikla překvapením: „Uvědomuješ si, že se jedná o subsaharskou Afričanku?" Její hypotézu následně potvrdili další dva kolegové. Stejně jako ona tvrdili, že lebka vykazuje mnoho rysů typických pro subsaharskou Afriku,” říká Jo Seaman.

Radiokarbonové datování dále určilo, že žena žila kolem roku 125 až 245 našeho letopočtu. Izotopová analýza ukázala, že vyrostla v jihovýchodní Anglii a možná se v této oblasti narodila. To by ale znamenalo, že by byla první známou osobou subsaharského původu v Británii.

Tajemná černoška

„Zemřela, když byla velmi mladá, pravděpodobně jen kolem 20 nebo 21 let. Nevíme ale, co ji skolilo. Nenašli jsme žádné známky nemoci či zranění. Naopak, jedla vyváženou stravu bohatou na ryby a zeleninu. Její kostra ani nejevila náznaky těžké práce,” vysvětluje vědec. Záhadou také zůstávalo její společenské postavení. 

Zdroj: Youtube

Jelikož se neví přesné umístění jejího hrobu a u pozůstatků nebyly uloženy žádné předměty, o tom, jakou roli zastávala, odborníci jen spekulovali. Proto se rozhodli, že provedou druhou analýzu DNA. Odhalila, že ačkoli žena vyrostla v Eastbourne, její předkové pocházeli s největší pravděpodobností z Kypru a do Británie se přestěhovali. Mohla tak být dcerou úředníka nebo obchodníka.

Zdroj:

www.museumcrush.org, www.dailymail.co.uk, www.en.wikipedia.org