Mezi výrazné rysy tzv. Ženy či Dámy z Dully, jak byla žena pojmenovaná, patří konkávní tvar čelní kosti spolu s prodlouženými temenními a týlními kostmi. Podívejte se sami na neskutečné video:

Zdroj: Youtube

S kým jsou spojované tyto praktiky?

Tato zvláštně tvarovaná lebka byla objevená ve švýcarské vesnici Dully a předpokládá se, že pochází z etnické skupiny s asijskými kořeny. Důkazy naznačují, že žena mohla být otrokyní, protože takové praktiky byly často spojované s jedinci s nižším společenským postavením.

Rekonstrukce jejího obličeje byla provedená pomocí pokročilé technologie CGI a byla vytvořená také fyzická sádrová busta. Tento proces osvětlil neuvěřitelnou proměnu, kterou musela projít během svých raných let. Záměrná deformace lebky byla náročným procesem, který začal krátce po narození a trval několik měsíců, možná až dva roky, jak vidíte zde.

Podivná praktika byla rozšířená ve světě

Tato tradice deformování lebky, ačkoli je podle dnešních měřítek považovaná za bizarní a krutou, byla překvapivě rozšířená napříč různými civilizacemi. Praktikovaly ji nejen v Evropě skupiny jako Hunové, Gótové a Alani, ale také v různých částech světa. V Latinské Americe byli touto praktikou známí například Mayové a Aztékové a podobné zvyky se vyskytovaly i v Africe, Číně a mezi různými domorodými kmeny v Americe. 

Zvláštní „móda“ nezraňovala

Účely těchto praktik se v jednotlivých kulturách lišily, přičemž cílem některých bylo zvýšit společenské postavení nebo dosáhnout určitého estetického ideálu. Pozoruhodné je, že navzdory extrémní povaze těchto deformací neexistují žádné důkazy o negativních účincích na společnosti, které je praktikovaly.

Nález deformované lebky této ženy doplňuje rostoucí počet důkazů o této starobylé tradici. Zdůrazňuje univerzálnost těchto praktik, které se vyvíjely nezávisle na sobě v různých regionech bez historických souvislostí. Přestože přesné motivace deformace lebky zůstávají spekulativní, je zřejmé, že hrály významnou roli při utváření kulturních identit a vnímání krásy.

Zatímco vědci pokračují v odhalování záhad obklopujících tyto starověké praktiky, rekonstruovaná tvář Ženy z Dully slouží jako poutavá a podnětná připomínka toho, kam až lidé v historii v honbě za krásou zašli.

Zdroje: www.thelivingface.com, archaeologymysteries.com