Socha Paní z Elche s podivnou tajemnou helmou možná souvisí s dávno ztracenou prehistorickou civilizací anebo dokonce s návštěvníky z jiných světů. Ač se jedná pouze o bustu ženské hlavy, která je polychromovaná, dovednost, s níž je zhotovena, udivuje. Podle odborníků lze plastiku datovat do 4. století př. n. l. V současné době je originál artefaktu uložen v Madridu a replika busty je umístěna v Archeologickém a historickém muzeu v Elche.

Na video o tomto objevu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zcela mimo svou dobu i místo

Pětašedesát kilogramů vážící a 56 cm vysoká, 45 cm široká a 37 cm hluboká busta je vytesána do porézního vápence. Odborníci tvrdí, že socha objevená v roce 1897 mladým venkovským dělníkem, který čistil plochu určenou k výsadbě na pozemku na jihovýchodě Španělska, potvrzuje existenci starověké iberské kultury.

Dáma z Elche vypadá jako vytržená z kontextu. Její nález je velkým překvapením, jelikož to vypadá, že byla ukryta záměrně a navíc i tak, aby bylo takřka nemožné určit její skutečný význam a účel. Byla totiž zcela vytržena z kontextu. Její nález i ztvárnění rozhodně nesouvisejí s prostředím, v němž byla busta nalezena.

Žena s drahými šperky a doplňky

Vzhled sochy mnohé badatele šokuje. To, že je socha pojmenována jako Paní z Elche, svědčí i o přesvědčení, že iberská socha je zobrazením královny. Dokládá to i její výzdoba, jíž mohla nosit pouze vysoce postavená osoba.

Proti tomu hovoří teorie, podle nichž socha znázorňuje kněžku nebo starověkou bohyni spojenou s kulturou Basků.

A pak jsou zde i tací, kteří tvrdí, že žena byla vyřezána do podoby kartaginské bohyně Tanit, vládkyně Měsíce, Slunce a hvězd.

Žena je oděna do tří částí oděvu: tuniky, šatů a rozevlátého pláště s klopami. Nejzajímavější jsou však na ní dva velké závity, které rámují každou stranu jejího obličeje. Vypadají jako drdol, spletený do copu a zdobený lotosovými květy a perlami. Navíc má žena náušnice, které visí až k ramenům, a na krku vyřezávaný zdobený náhrdelník.

Při nálezu busty byly rovněž kolem nalezeny pruhy jasných barev, například červené a modré, což svědčí o tom, že byla busta dříve pomalována.

Původ busty je stále předmětem mnoha diskusí.

Přilba – předmět dalších teorií

Existují i názory, že podivná přilba na ženině hlavě je znakem vyspělé starověké technologie a že Paní z Elche je potomkem některých kolonistů Atlantidy v této oblasti iberského poloostrova. Tato civilizace byla považována za velmi vyspělou, což by propracování helmy jen dokládalo.

Podobných nálezů existuje více. Patří k nim třeba Dáma z Guardamaru objevená ve Španělsku nebo 12 medailonů se stejnou postavou a s klínovými nápisy, nalezené v roce 1969 v Utahu ve Spojených státech. Také tyto medailony byly zakopány poměrně hluboko a vypadalo to, že neměly být nikdy nalezeny.

Je možné, že za všemi těmito podivnými předměty stojí Féničané, kteří coby zkušení mořeplavci a neohrožení objevitelé vytvořili rozsáhlou síť námořního obchodu a ve starověku byli velmi silnou kulturou. Své stopy zanechali i v Americe, takže ovládli námořní cestu mezi Evropou a novým kontinentem 2 000 let před Kolumbem. Navíc i o nich se hovoří jako o potomcích civilizace ztracené bájné Atlantidy.

Zdroje:

ancientoriginsmagazine.com

mysteriesrunsolved.com

en.wikipedia.org/wiki/Lady_of_Elche