Po záhadné supercivilizaci zůstala socha moderní krásné ženy. Netušíme, kdo byla

Tereza Malá | 3. 11. 2022

Je to snad královna, kněžka anebo jen krásná žena? Socha, která vypadá velmi moderně, pojmenovaná jako Paní z Elche, je jednou z nejzáhadnějších starověkých soch. Jedni ji interpretují jako sochu mocné královny, jiní v ní vidí starověkou kněžku, ale pro vědce je především důkazem nebývalého technologického pokroku ztracené civilizace.

Socha Paní z Elche s podivnou tajemnou helmou možná souvisí s dávno ztracenou prehistorickou civilizací anebo dokonce s návštěvníky z jiných světů. Ač se jedná pouze o bustu ženské hlavy, která je polychromovaná, dovednost, s níž je zhotovena, udivuje. Podle odborníků lze plastiku datovat do 4. století př. n. l. V současné době je originál artefaktu uložen v Madridu a replika busty je umístěna v Archeologickém a historickém muzeu v Elche.

Na video o tomto objevu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zcela mimo svou dobu i místo

Pětašedesát kilogramů vážící a 56 cm vysoká, 45 cm široká a 37 cm hluboká busta je vytesána do porézního vápence. Odborníci tvrdí, že socha objevená v roce 1897 mladým venkovským dělníkem, který čistil plochu určenou k výsadbě na pozemku na jihovýchodě Španělska, potvrzuje existenci starověké iberské kultury.

Dáma z Elche vypadá jako vytržená z kontextu. Její nález je velkým překvapením, jelikož to vypadá, že byla ukryta záměrně a navíc i tak, aby bylo takřka nemožné určit její skutečný význam a účel. Byla totiž zcela vytržena z kontextu. Její nález i ztvárnění rozhodně nesouvisejí s prostředím, v němž byla busta nalezena.

Žena s drahými šperky a doplňky

Vzhled sochy mnohé badatele šokuje. To, že je socha pojmenována jako Paní z Elche, svědčí i o přesvědčení, že iberská socha je zobrazením královny. Dokládá to i její výzdoba, jíž mohla nosit pouze vysoce postavená osoba.

Proti tomu hovoří teorie, podle nichž socha znázorňuje kněžku nebo starověkou bohyni spojenou s kulturou Basků.

A pak jsou zde i tací, kteří tvrdí, že žena byla vyřezána do podoby kartaginské bohyně Tanit, vládkyně Měsíce, Slunce a hvězd.

Žena je oděna do tří částí oděvu: tuniky, šatů a rozevlátého pláště s klopami. Nejzajímavější jsou však na ní dva velké závity, které rámují každou stranu jejího obličeje. Vypadají jako drdol, spletený do copu a zdobený lotosovými květy a perlami. Navíc má žena náušnice, které visí až k ramenům, a na krku vyřezávaný zdobený náhrdelník.

Při nálezu busty byly rovněž kolem nalezeny pruhy jasných barev, například červené a modré, což svědčí o tom, že byla busta dříve pomalována.

Původ busty je stále předmětem mnoha diskusí.

Přilba – předmět dalších teorií

Existují i názory, že podivná přilba na ženině hlavě je znakem vyspělé starověké technologie a že Paní z Elche je potomkem některých kolonistů Atlantidy v této oblasti iberského poloostrova. Tato civilizace byla považována za velmi vyspělou, což by propracování helmy jen dokládalo.

Podobných nálezů existuje více. Patří k nim třeba Dáma z Guardamaru objevená ve Španělsku nebo 12 medailonů se stejnou postavou a s klínovými nápisy, nalezené v roce 1969 v Utahu ve Spojených státech. Také tyto medailony byly zakopány poměrně hluboko a vypadalo to, že neměly být nikdy nalezeny.

Vyschlé jezero odhalilo tajemný zakonzervovaný svět. Na dně žila supercivilizace
Magazín

Vyschlé jezero odhalilo tajemný zakonzervovaný svět. Na dně žila supercivilizace

Je možné, že za všemi těmito podivnými předměty stojí Féničané, kteří coby zkušení mořeplavci a neohrožení objevitelé vytvořili rozsáhlou síť námořního obchodu a ve starověku byli velmi silnou kulturou. Své stopy zanechali i v Americe, takže ovládli námořní cestu mezi Evropou a novým kontinentem 2 000 let před Kolumbem. Navíc i o nich se hovoří jako o potomcích civilizace ztracené bájné Atlantidy.

Zdroje:

ancientoriginsmagazine.com

mysteriesrunsolved.com

en.wikipedia.org/wiki/Lady_of_Elche

Tagy Atlantida busta civilizace Evropa Madrid Měsíc socha Španělsko USA Utah