Většina poznatků o Skandinávcích z vikinského období pochází z pramenů dánských kronikářů, jako byli Dudo, Sako Grammaticus, Rimbert aj. Je proto pochopitelné, že se při vyvozování svých závěrů pro svá díla zaměřili především na Dány, o nichž díky tomu víme více než o činech Vikingů norských a švédských.

Specifika dánských Vikingů

Dánští Vikingové byli považováni za nejlepší válečníky a měli nejlepší politickou a společenskou organizovanost a jednotu, jež ostatním Vikingům chyběla. Podle franské kroniky je zřejmé, že Dánové měli dokonce svého vyslance u dvora Karla Velikého, což jen dokládá, že byli do politiky v regionu do značné míry zapojeni.

Přestože výraz "Dán" doslova znamená člověk pocházející z Dánska, v době vikinské bylo i synonymem pro Vikingy, kteří se vydávali na dobyvačné výpravy do Anglie, a zahrnovalo nejen Dány jako takové, ale i norské a švédské Vikingy. Díky tomu i o skříňce tajemných předmětů nelze tvrdit, že jejím majitelem byl Dán, ale byl to dánský Viking.

Čtrnáct železných předmětů

I když skříňka byla coby velmi cenný nález okamžitě podrobena vědeckým zkoumáním, dosud nepanuje jednotný názor na to, co se v ní vlastně nachází. Vypadá to však nejpravděpodobněji tak, že uvnitř schránky na nářadí byla objevena sada neobyčejných železných nástrojů, jež mohli Vikingové používat při výrobě lodí, šperků a domů. Široké pole použitelnosti, že?

Nalezené nástroje jsou kromě jejich řemeslného zpracování a použitelnosti výjimečné i tím, že byly nalezeny na místě, kde řemeslník s největší pravděpodobností pracoval.

Na dokument o nálezu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Záhada pevnosti i vikinského objevu

Záhada obestírá nejen skříňku s předměty, ale i celou dánskou pevnost podivného prstencovitého půdorysu. Dánští Vikingové vynikali především svou dokonalou technikou stavby lodí a precizností. Je možné, že objev z roku 2018 má souvislosti právě s těmito vikinskými dovednostmi.

Železné nástroje byly postupně identifikovány a ukázalo se, že měly skutečně velmi široké použití a byly vyrobeny s velkou přesností, aby sloužily dlouho a pro širokou škálu úkonů.

Archeologové tvrdí, že nástroje byly určitě uloženy v dřevěné truhle, ta se ale již vlivem času rozpadla. Zůstalo tak jen čtrnáct železných nástrojů.

Um dánských Vikingů

Archeologové uvedli, že mezi nástroje patří sada "lžícových vrtáků", které se používaly k vytváření otvorů do dřeva, pinzeta nebo malé kleště, "cvakací hřebík", který se používal ke spojování dřevěných prken. Kromě toho zde byly nalezeny i 4 články řetězů připevněné k železnému kroužku a táhlo na výrobu kovových drátů. Tyto nástroje naopak svědčí spíše o umění šperkařském.

Podle Nanny Holmové, kurátorky dánského hradního centra, která vedla vykopávky v pevnosti, byl nález z roku 2016 prvním případem, kdy byl na vikinském pracovišti objeven celý soubor nástrojů.

Zdroj: Youtube

Úkryt železných nástrojů poprvé našli amatérští archeologové pomocí detektoru kovů poblíž východní brány zasypaného hradiště v Borgringu. Předpokládá se, že stavbu pevnosti nařídil dánský král Harald Bluetooth v 10. století. Koncem stejného století se však stavba zřítila a ukázalo se, že zde pobýval, žil a pracoval řemeslník, který byl pravděpodobně i vlastníkem nalezených nástrojů.

"Ve Skandinávii se neobjevuje mnoho nástrojů. Všechny ostatní, které byly nalezeny před tímto nálezem, byly ponechány bohům tím, že byly zahozeny do bažiny," řekla Holmová, která si uvědomuje, že o to větší je hodnota nálezu.

Zdroje:

www.histecho.com, www.livescience.com, www.archaeology.org