Charles Darwin se narodil v roce 1809 v anglickém městě Shrewsbury. Už odmalička ho lákala příroda. Hodiny a hodiny zkoumal rostliny, kameny a pozoroval zvířata. I přesto, že z něj otec chtěl mít lékaře, vystudoval teologii na University of Cambridge a ihned po promoci se vydal na výzkumnou cestu kolem světa trvající 1742 dnů. Během zastávek nashromáždil cenný přírodovědecký materiál, který mu pomohl uspořádat základní koncepci přirozeného vzniku a vývoje druhů. Jejím hlavním hybatelem byl přirozený výběr.

K nejdůležitějším myšlenkám dospěl Darwin během pětitýdenního pobytu na Galapágách v roce 1837. Ty si zaznamenal do dvou malých deníčků. Součástí poznámek je i základní náčrt stromu evoluce, jež pomáhá vysvětlit jeho teorii. Tu plně rozvinul v průlomovém díle O původu druhů z roku 1859. Po Darwinově smrti se zápisníky uložily do univerzitní knihovny v Cambridgi. Záhadným způsobem se z ní však ztratily.

Darwinovy ukradené zápisníky

Knihy v kožené vazbě o velikosti pohlednice byly naposledy spatřeny v listopadu roku 2000, kdy byly vyjmuty z trezoru, aby mohly být vyfotografovány. O dva měsíce později knihovníci zjistili, že chybí. Domnívali se však, že je někdo vrátil na špatné místo a záležitostí se nezabývali až do roku 2020, kdy je doktorka Jessica Gardner začala hledat. Dospěla k závěru, že byly před dvaceti lety ukradeny a kontaktovala policii a Interpol.

„Teorie evoluce a přirozeného výběru je snad nejdůležitější hypotézou o životě a životním prostředí. Proto Darwinovy zápisníky patří mezi nejpozoruhodnější dokumenty v historii celé vědy," vysvětluje emeritní profesor historie a filozofie na univerzitě v Cambridge Jim Secord. Proto mají hodnotu kolem jednoho milionu liber a jejich ztráta taky byla doslova tragédií.

15 měsíců poté, co BBC vyhlásila celosvětovou výzvu k jejich nalezení, se objevily před branami kanceláře knihovnice Gardner. Anonym, kterého nezachytily ani bezpečností kamery, je uložil do původní modré krabice a vložil do zářivě růžové tašky.

Darwinův poklad

„Došlo i na slzy. Myslela jsem, že se jejich návratu nedožiju," svěřila se doktorka. Důležité však bylo potvrzení, že jsou deníky pravé. „Darwin své poznámky psal různými druhy inkoustu. Na slavné stránce se stromem je jak hnědý, tak šedý. O tom věděl málokdo. Navíc by se tyto změny daly poměrně obtížně zfalšovat. Ve vazbě jsou i kousky odlupující se mědi. Odpovídá i typ papíru. Proto můžeme prohlásit, že jde o původní rukopisy," potvrdil profesor Second.

Zdroj: Youtube

Nyní jsou zápisníky uložené v trezoru a probíhá intenzivní vyšetřování. Policie se k němu však nechce vyjadřovat. Vzácné notesy budou v červenci 2022 vystaveny veřenosti na bezplatné expozici přímo v cambridgeské knihovně.

Zdroj:

www.cs.wikipedia.org, www.denik.cz, www.theartnewspaper.com