V době pětidolarového nákupu žena netušila, že obraz vytvořil David Bowie, ale zaujal ji jeho jedinečný styl a rozhodla se ho odnést domů. Jeho skutečnou hodnotu zjistila až o mnoho let později, když obraz ocenil odborník na umění. A z ceny vám spadne brada. V roce 2016 obraz vydražila aukční síň Sotheby's v Londýně za neuvěřitelných 785 000 liber (přes 1 milion USD), což z něj činí jedno z nejcennějších uměleckých děl, které kdy David Bowie vytvořil. Obraz byl přitom podle Johnnyho Kirschnera, koordinátora skládky v Macharu, naprosto nepovšimnutý. „Uklidili jsme ho, postavili ke zdi a nic jsme si z toho nedělali."

Místní skládka si vysloužila přezdívku Machar Mall, protože sem může každý přijít s čímkoli a cokoli si zase odnést.

Cesta obrazu z charity na milionovou aukci

Když si žena v charitě na skládce za 5 dolarů obraz koupila, netušila, jakou později dílo vyvolá senzaci na aukci. Rob Cowley, prezident společnosti Cowley Abbott v Torontu, která aukci pořádala, uvedl, že miniaturní obraz - o rozměrech pouhých 20 krát 25 centimetrů – přitahuje od okamžiku zahájení prodeje mezinárodní pozornost. Způsobená byla nejen dílem samotným, ale i díky tomu, jak bylo dílo objevené.

Myslím, že příběh, který se za obrazem skrývá, určitě hraje roli. Obraz sám o sobě je však podle mého názoru a zřejmě i podle názorů ostatních krásný portrét. Je pro nás neuvěřitelné, kolik jednotlivců objevuje, že David Bowie byl výtvarný umělec," dodal Cowley.

Na video o obraze nalezeném na skládce se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Série DHEAD a zvláštní cesta obrazu

Sérii "poloabstraktních" děl DHEAD namaloval Bowie v polovině 90. let minulého století. Jak se ale jeden z obrazů dostal na skládku zhruba 300 kilometrů severně od Toronta, si nikdo neumí vysvětlit. „Nedá se zjistit, zda šlo o vyklízení domu, nebo o pozůstalostní situaci, nebo co to bylo. Víme však, že obraz byl prodaný prostřednictvím oficiální webové stránky Davida Bowieho v roce 2001 nebo 2002," říká Cowley s tím, že tehdy byl obraz zakoupený za 2300 liber, dnes v přepočtu za 65 tisíc korun. „Ale netušíme, kdo ho koupil, ani kde skončil, jestli se tehdy dostal do Kanady, nebo jestli prošel rukama tří majitelů, co my víme. Ale dává nám to alespoň výchozí bod, pokud jde o jeho historii."

Bowie měl talent i výtvarné vzdělání

Navzdory svému úspěchu jako hudebník a herec se Bowie vždy zajímal o výtvarné umění, a dokonce navštěvoval uměleckou školu, než se začal věnovat hudební kariéře. Během svého života vytvořil celou řadu uměleckých děl, včetně maleb, kreseb, soch a fotografií.

Bowieho tvorba byla silně ovlivněná surrealisty a dalšími avantgardními směry a jeho díla se často zabývala tématy identity, transformace a lidského stavu. Jeho výtvarné umění bylo také úzce spjaté s jeho hudební kariérou, na mnoha obalech jeho alb se objevovaly jeho vlastní výtvarné práce nebo spolupráce s jinými umělci, což také málokdo ví.

Kromě vlastní umělecké tvorby byl Bowie také vášnivým sběratelem současného umění a po celý život podporoval mnoho začínajících umělců. V roce 1994 dokonce kurátoroval výstavu své osobní umělecké sbírky, která zahrnovala díla umělců jako Damien Hirst, Jeff Koons a Frank Auerbach.

A jak to bylo s obrazem? Kde visí teď nevíme, jisté ale je, že majitel skládky není nadšený, že nález obrazu na jeho skládce vyvolal neobvyklý zájem o místo, které mělo dosud jen lokální význam. Lidé sem nyní chodí a hledají další milionové předměty.

Zdroje: www.cbc.ca, www.cbc.ca, www.art-critique.com