Obětní stoly byly ve starém Egyptě většinou obdélníkové, někdy měly tvar hieroglyfu „hetep“, rákosové podložky s bochníkem chleba. Nebývaly ale zdaleka tak zdobené. Defdžího stůl je tedy zvláštní jak tvarem, tak provedením. Zřejmě to souvisí i s tím, kdo byl Defdží.

„Známý krále, vysoce vážený Velkým bohem, jedinečný přítel, velký z hornoegyptské desítky", to vše byl Defdží. Úředník s významnými tituly.

Na video o tomto zvláštním obětním stolu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Alabastr se zdobením

Zvláštní Defdžího obětní stůl je vyroben z bílého alabastru. Je 13 cm silný a bohatě zdobený. Ve vyvýšeném reliéfu je vodorovně napříč středem umístěn znak hetep – což znamená ve staroegyptštině oběť. Nad tímto znakem jsou pak umístěny dvě misky a pod ním dvě malé vázy a džbán v misce.

Celá plocha stolu je dále rozdělena do malých přihrádek, z nichž každá obsahuje název pokrmu, nápoje nebo očistného prostředku. Celkem je zde místo na více než devadesát výrobků!

Nikdo netuší, ve kterém chrámu, domu nebo hrobce byl panel Defdji objeven. V roce 1828 ho zakoupilo nizozemské muzeum Rijksmuseum van Oudheden a pozdější podrobná analýza potvrdila, že artefakt je pravý. Bylo potvrzeno i jeho stáří - byl vyroben před více než 4500 lety.

Jak ale sloužil tento neobyčejný egyptský "obětní stůl Defdžího", který se na první pohled skutečně podobá ovládacímu panelu moderního letadla.

Pestrá paleta smrti

V horní desce stolu je vytvořeno sedm mělkých prohlubní. Každá z nich sloužila pro jeden specifický speciální posvěcený olej.

Těmito sedmi různými oleji byla pomazána kultovní socha zemřelého a každý z olejů měl svou specifickou funkci i jméno. Byly zde tak "slavnostní mast", "laudační olej", "balzám", "olej nekhenem", "olej tuawet", "cedrový olej nejvyšší kvality" a "libyjský olej nejvyšší kvality".

Vpravo od každého kelímku pak bylo ještě jednou zopakováno, pro koho je který olej určen: "pro Defdžího“.

Obětní stůl je datován do roku 2 200 let př. n. l. a nyní je majetkem Muzea starožitností v Leidenu v Nizozemsku. A je samozřejmě předmětem četných spekulací. Někteří egyptologové tvrdí, že se jedná o repliku mnohem staršího předmětu, jež podlehl povětrnostním vlivům. A pak jsou zde nadšenci UFO, kteří si myslí, že deska Defdji je tzv. nemístný artefakt, který zpochybňuje konvenční historickou chronologii.

Zdroje:

www.thearchaeologist.org, artsandculture.google.com, worldarchaeology.info