Déjà vu netrvá ani zlomek vteřiny, a přesto má znatelný dopad. Krátký proces mysli ale nelze zachytit na žádném přístroji a jeho vysvětlení je o to složitější.

Je to snad vzpomínka z jiného života, z jiného časoprostoru? Je Matrix opravdový? Paralelní světy i prožívání stejného života pořád dokola jsou slyšet nejčastěji z úst laiků, kteří se nespokojí s častým vysvětlením, že jedno oko zachytává situaci o mikrosekundu dřív a situace se nám pak zdá jako znovu prožitá.Vědci se shodli, že déjà vu souvisí s funkcí paměti. Tým vědců z univerzity St Andrews v Británii zkoušel déjà vu uměle vyvolat u skupiny dobrovolníků. Těm přečetli několik slov: "postel, polštář, noc, peřina", načež byli dotázáni, zda slyšelo slovo, které začíná na písmeno s. Když odpověděli, že ne, pokračovali dotazem, zda slyšeli slovo spánek. Dobrovolníci řekli, že si tohle slovo nepamatují, ale přišlo jim povědomé. V tomto případě patrně nešlo o déjà vu jako spíš o asociaci, podle vědců ale fenomén funguje na podobném principu.Stefan Köhler z univerzity v Západním Ontariu se domnívá, že je déjà vu jakýmsi kontrolním mechanismem, kterým mozek ověřuje pravost našich vzpomínek. Ne všechno, o čem si myslíme, že se nám stalo, se opravdu stalo. Pokud déjà vu prožíváme často, značí to výbornou paměť. Nahrává tomu fakt, že u starších lidí, kteří mají s pamětí problémy, je déjà vu raritou.