Dějiny prostituce: Středověké lehké ženy položily základy moderního sportu

Tomáš Mrzena | 11. 5. 2020
Středověké prostitutky se věnovaly sportu.
Lehké ženy chodily výrazně nalíčené.
Jejich sportovním úborem bylo roucho Evino.

Někoho to možná překvapí, ale středověké prostitutky položily základy moderní ženské tělovýchovy. Právě ony se totiž začaly věnovat sportu, a to v době, kdy byla podobná činnost u žen velmi neobvyklá.

Lehké ženy se účastnily se různých sportovních soutěží u příležitostí městských oslav, běhaly, soutěžily v míčových hrách a věnovaly se i atletice, zejména skoku do dálky. Podobné kratochvíle byly tehdy dost šokující, žádná ctnostná žena si něco takového nemohla dovolit, už jen proto, že nejčastějším sportovním úborem bylo roucho Evino.

Dějiny prostituce: Jak vypadala návštěva veřejného domu ve středověku
Magazín

Dějiny prostituce: Jak vypadala návštěva veřejného domu ve středověku

Není třeba dodávat, že podobné soutěže se těšily značné oblibě zejména u mužské části publika. Podle tradice si sportovkyně rozdělovaly i různé ceny, často opatřené symbolickými barvami, které náležely řemeslu prostituce. Barvy a znaky prostitutek se přitom lišily město od města.

Třeba ve Vídni musely lehké ženy nosit žlutou stuhu, ve francouzském Toulouse bílou. V Lipsku navlékaly žlutý čepec s modrým lemem, Milán zase požadoval černý čepec a Curych červený. Specialitu měli ve Florencii, kde šlapky musely nosit na čepici nebo na rukavicích zvoneček, aby je nebylo možné nejen přehlédnout, ale také přeslechnout.

Od počestných žen se také často odlišovaly tím, že chodily výrazně nalíčené a nosily na sukních dlouhé rozparky, aby potenciální zákazníci mohli okukovat jejich nožky.

Tagy Curych Florencie Lipsko Milán prostituce sport Toulouse Vídeň