Dějiny prostituce:diplomatická jednání v minulosti probíhala zvláštním způsobem

Tomáš Mrzena | 2. 8. 2020
Usedlí starci se při pohledu na krásné tanečnice rozvášnili.
Dívky působily jako jako zpěvačky, tanečnice, žonglérky nebo šermířky.
Jiné zase předváděly akrobatické kousky.

Auletridy, tedy flétnistky, na rozdíl od běžných prostitutek ve starém Řecku nebydlely ve veřejných domech a neoddávaly se každému. Obcházely různé slavnosti, veřejné i soukromé, včetně těch nejhonosnějších, a prodej svého těla brali jen jako možnou, a nikoli nutnou součást svého povolání.

Zájemci o jejich služby si je najímali, aby během akce udržovaly veselou náladu a alespoň na chvíli je přiměly opustit všední realitu.

Dívky byly kromě půvabu vyzbrojeny i různými dovednostmi, působily jako zpěvačky, tanečnice, žonglérky nebo šermířky. Jiné zase předváděly akrobatické kousky. Většinou vystupovaly v průsvitném oděvu nebo zcela nahé, takže se jejich vystoupení vždy těšilo velké oblibě. A často došlo i na sex.

Dějiny prostituce: Jak vypadala návštěva veřejného domu ve středověku
Magazín

Dějiny prostituce: Jak vypadala návštěva veřejného domu ve středověku

Podle dochovaného vyprávění byli k jednomu králi uvedeni ve vší vážnosti jistí vyslanci. Byli to usedlí a početní starci, takže se jim dostalo přijetí s velkou poctou a panovník jim vystrojil hostinu. Poněkud toporná atmosféra se změnila ve chvíli, kdy do síně vcupitaly flétnistky zahalené do průsvitných závojů. Některé tančily, jiné hrály. Při svém vystoupení se postupně odhalovaly, tanec se stával stále divočejší a vyzývavější, až se vážení vyslanci rozohnili natolik, že nevydrželi nával vzbouřených hormonů a jako zběsilí se na tanečnice vrhli. Nebrali žádný ohled na ostatní hosty ani na krále, který smíchem padal do mdlob.

Dívky byly na tento nemravný útok samozřejmě připravené, a když bylo po slavnosti, proběhlo diplomatické jednání jistě k panovníkově spokojenosti.

Tagy prostituce Řecko