Chrámy bohyně Ištar: Tajemná místa, kde kněžky léčily sexuální magií

Tomáš Mrzena | 2. 5. 2020
Chrám sloužil nejen jako místo uctívání bohyně, ale také jako škola.
Když byly kněžky mladé, zabývaly se pouze péčí o božstvo.
Kněžky měly pověst úspěšných léčitelek.

Postavení žen v babylónské říši několik tisíc let před naším letopočtem nebylo valné. Většinou se s nimi zacházelo jako se zbožím, které se dalo libovolně prodávat nebo darovat. Například muž, který měl poměr se ženou jiného muže, byl pokutován v tom smyslu, že musel jednu ženu ze své domácnosti darovat poškozenému.

Nelze se divit, že v takovém prostředí byla řada mladých žen nabídnuta nebo prodána do chrámu bohyně lásky Ištar, a ještě to považovala za terno. To ale neznamená, že by v chrámu nepůsobily i kněžky z aristokratických rodin.

Chrám sloužil nejen jako místo uctívání bohyně, ale také jako škola, v níž kněžky získávaly vědomosti o sexualitě, porodech a dalších intimních oblastech. Měly pověst úspěšných léčitelek, zejména pohlavních chorob nebo problémů s početím. Uměly různá zvláštní zaříkání a disponovaly i speciálním masážním olejem.

Prodejná láska v minulosti: Zlatou epochou byl paradoxně prudérní středověk
Magazín

Prodejná láska v minulosti: Zlatou epochou byl paradoxně prudérní středověk

Když byly kněžky mladé, nejprve se zabývaly pouze péčí o božstvo. Později už směly tančit, zpívat a propůjčovat se mužům. Neviděly v tom nic špatného, byly přesvědčeny, že svým posláním slouží ke cti bohů.

Ženy z chrámu si někdy najímali také muži z vysokých kruhů. Sexuální styk s kněžkou zřejmě považovali za způsob, jakým do nich mohla vniknout božská síla. Za své služby pak ženy získávaly dary, které sloužily ve prospěch chrámu.