V 15. a 16. století páchaly tyto činy zejména gangy mladíků kolem 18 let. Vůdce byl většinou o něco starší, jeho věk se pohyboval kolem 25 let. Skupinu tvořilo nejčastěji pět osob, výjimečně se vyskytovaly i patnáctičlenné hordy. Jejich členové byli v drtivé většině svobodní, mnoho skupin dokonce požadovalo, aby neměli žádné rodinné závazky. V případě svatby museli spolek opustit.

Zvláštní je, že mladíci si nebyli vědomi žádné špatnosti, svou činnost naopak chápali jako ochranu veřejné morálky. Útok většinou zahajovali výkřikem, čímž terč svých choutek jednoznačně určili jako poběhlici, která si nic dobrého nezaslouží.

Hlavním motivem ale bylo samozřejmě vzrušení z páchaného hromadného násilí, navíc s bonusem, že vše je zdarma a s vysokou pravděpodobností bez trestu. Prostitutky totiž tehdejší společnost považovala za zcela bezprávné osoby, jejichž svědectví je bezcenné. Mnoho soudců navíc bralo znásilnění prostitutky téměř za legální. Zastávali názor, že si vše zavinila sama, protože se chovala vyzývavě a jen doslala zasloužený trest.