Inteligenci je možné definovat jako schopnost učit se a aplikovat znalosti, chápat nové nebo náročné situace a zároveň jako schopnost abstraktního myšlení.

Delfíni vynikají ve všech těchto oblastech a vědci je již dávno považují za velmi inteligentní tvory. Ne nadarmo se například delfíní schopnosti využívají i při delfinoterapii, kde kontakt a interakce s delfíny pomáhá například autistickým dětem, u nichž se určitě příznaky viditelně zmírňují nebo dočasně lepší.

Tvorové s velkými mozky mají mnohé společné

Delfíni mají velký mozek a obecně tvorové s velkým mozkem, tedy lidé, šimpanzi i právě delfíni, mají řadu věcí společných. Dožívají se vysokého věku, vytvářejí stabilní společenství, dokáží projevit emoce nebo vyhodnocovat situace či řešit problémy. Mezi společné vlastnosti pak patří i to, že jejich potomci jsou v dětství zcela závislí na svých rodičích.

Mozek delfínů je na tom stejně. Výzkumy dokázaly, že delfíni se rychle učí, dokáží velmi vyspěle komunikovat, spolupracovat při lovu a účinně chránit a vychovávat svá mláďata. Dokáží se společně postarat i o slabší jedince v hejnu a umějí projevit empatii, altruismus nebo náklonnost. Navíc jsou delfíni jedním z mála druhů, které projdou tzv. "zrcadlovým testem", což znamená, že dokáží rozpoznat svůj odraz v zrcadle. To svědčí o úrovni sebeuvědomění, která je v živočišné říši vzácná.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co se od delfínů můžeme naučit?

Delfíni jsou známí svou vysokou inteligencí a složitým sociálním chováním. Jejich velké mozky mají podobné struktury jako mozky lidské a někteří vědci dokonce naznačují, že delfíni mohou být v některých oblastech stejně inteligentní jako lidé. Vynikají zejména v oblasti jazyka a schopnosti řešit problémy.

Inteligence je však obecně složitý a mnohostranný pojem a srovnávat inteligenci delfínů a lidí není jednoduchý úkol. Zatímco delfíni vynikají v určitých oblastech, lidé mají jedinečný soubor kognitivních schopností, které nám umožňují vyniknout v jiných.

Stejně jako lidé vykazují širokou škálu kognitivních schopností, od těch s těžkým mentálním postižením až po ty s výjimečným intelektovým nadáním, i jednotliví delfíni vykazují rozdíly v kognitivních schopnostech. Celkově je zřejmé, že delfíni jsou vysoce inteligentní a fascinující tvorové, kteří nás mají co naučit o fungování světa přírody. Studiem jejich chování a kognitivních schopností můžeme získat náhled i na naše vlastní kognitivní procesy.

Delfíni paměť a schopnost rozpoznat jiné

Delfíni vykazují řadu kognitivních schopností, které jsou podle všech měřítek impozantní. Jsou schopni komplexní komunikace a ke sdělování informací a koordinaci svých akcí používají širokou škálu hlasových projevů a řeč těla. Byly u nich pozorovány schopnosti řešit problémy, například používat nástroje a spolupracovat při plnění úkolů. Delfíni mají také silnou paměť a dokáží rozpoznat jiné jedince i po dlouhé době odloučení.

Vědci v časopise Proceedings of the Royal Society B prohlásili, že delfíni mají nejdéle trvající paměť v živočišné říši. Zjistili, že delfíni si údajně pamatují pískání jiných delfínů až 20 let.

Srovnávat inteligenci delfínů a lidí je obtížné, protože každý druh se vyvinul tak, aby vynikal v jiných oblastech. Zatímco u lidí se vyvinula složitá řeč a schopnost abstraktního uvažování, u delfínů se vyvinula neuvěřitelná schopnost vnímat a orientovat se v podmořském prostředí pomocí echolokace, která jim umožňuje vyhledávat kořist a orientovat se v okolí.

I když tedy není nutné porovnávat konkrétní hodnoty IQ lidí a delfínů, i z jejich ostatních vlastností je jasné, že bychom se od delfínů měli co učit.

www.toptenz.net, www.dolphin-way.com, www.dolphins-world.com, bestlifeonline.com/dolphin-intelligence/