Nedávné studie zdůraznily, že změny smyslových funkcí, zejména poruchy čichu, mohou předcházet běžněji rozpoznávaným příznakům zhoršení paměti.

Porucha čichu jako časný indikátor

Výzkumy ukazují, že neschopnost správně identifikovat pachy a vůně může být časným příznakem demence, zejména v případech demence s Lewyho tělísky. Bylo zjištěno, že tato porucha čichu se u většiny pacientů objevuje jeden až devět let před zřetelnou ztrátou paměti.

K odhalení raných stadií demence mohou jedinci doma provést jednoduchý čichový test s použitím koření nebo jiných předmětů s charakteristickými vůněmi.

Jako preventivní opatření pro zjištění, zda už nemáte počáteční příznaky demence a zda u vás nezačíná toto degenerativní onemocnění, můžete si doma provést jednoduchý čichový test. Připravte si různé koření nebo předměty s charakteristickou vůní a společně s rodinnými příslušníky si otestujte čichové schopnosti.

Zhoršení kognitivních funkcí před zhoršením paměti a intelektu

Cesta k demenci tedy často začíná nenápadným zhoršením kognitivních funkcí, které předchází výraznému zhoršení paměti a intelektu, jež je s tímto onemocněním běžně spojováno.

Postižení jedinci mohou být dezorientovaní, mají problémy s komunikací a nejsou schopni rozpoznat své blízké nebo dokonce sami sebe, což si nakonec vyžádá neustálou péči a dohled.

Různé tváře demence

Demence se projevuje v několika podobách, z nichž každá má své vlastní příčiny a charakteristiky.

Nejrozšířenější je Alzheimerova choroba, která je zodpovědná za více než polovinu všech případů demence.

Další forma, vaskulární demence, je důsledkem infarktů v mozkové tkáni, což poukazuje na složitost a různorodý původ demence.

Infekční původ, jako je Creutzfeldt-Jakobova choroba a demence spojená s HIV, také přispívá ke spektru tohoto onemocnění, což podtrhuje rozmanité etiologie, které stojí za úbytkem kognitivních funkcí.

Další časné příznaky

Nedávný výzkum pomohl objasnit další časné příznaky, které mohou naznačovat nástup demence, jako jsou poruchy zraku. Rozmazané vidění a potíže se zpracováním zraku byly identifikovány jako potenciální časné ukazatele Alzheimerovy choroby, které předcházejí obecněji uznávanému příznaku ztráty paměti.

Zdravotníci z Kalifornské univerzity v San Francisku upozorňují, že stavy jako zadní kortikální atrofie nebo Bensonův syndrom by mohly být časnými příznaky Alzheimerovy choroby zjistitelnými očními lékaři, což dále rozšiřuje seznam časných indikátorů demence.

Rozpoznání těchto časných příznaků a symptomů je zásadní pro včasné zvládnutí a případné zpomalení progrese demence. Ačkoli demence sama o sobě nemusí být život ohrožující, zásadně ovlivňuje kvalitu života a vede k postupné ztrátě schopnosti učit se novým věcem a v konečném důsledku i ke ztrátě smyslu pro identitu.

Pro ty, kteří se obávají rizika demence, je zásadní konzultovat zdravotnické pracovníky, kteří provedou příslušná vyšetření a poskytnou rady. Včasné odhalení a zásah mohou významně ovlivnit zvládání tohoto onemocnění a pomoci udržet kvalitu života co nejdéle.

O dalších metodách testu na demenci hovoří i toto video:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.aazdravi.cz, www.alzheimers.org.uk, www.csnn.eu, www.solen.cz