Šifrované písmo, kterým Mácha své deníky psal, o jejich obsahu leccos vypovídá. Pravděpodobně si tam zapisoval myšlenky, jež nechtěl nikomu prozrazovat. Jejich tajemství odhalil spisovatel Jakub Arbes. Po jejich přečtení byl zděšen. Mácha, který je pokládán za ztělesnění čisté lásky, se v nich vyjadřuje jako erotoman, který má sadistické sklony a trpí značnou žárlivostí. (Zdroj:casjenprome.cz)

Zvrácený vztah Máchy a Lori

Většinou v nich Mácha popisuje svůj vztah se svou snoubenkou Lori Šomkovou. Ta mu byla oddaná i přesto, že k ní byl opakovaně hrubý. Už od začátku měl ostřílený Mácha nad svou snoubenkou navrch. Do Lori se na první pohled zamiloval, a láska byla opětována: Mácha byl charismatický a tajemně zvláštní mladý muž.

Deník je mimo jiné plný pornografických zápisků, jež odhalují Máchův milostný život. I přes to, že Lori mnohokrát styk bolel, Mácha na to nebral žádný ohled a styk ukončil, až když ukojil svůj chtíč. Zároveň miloval pozorovat Lori nahou. Většinou si nepříliš romanticky a ne zrovna láskyplně zapisoval, přesně kdy, kolikrát a jakým způsobem ji „fikal“. Psal například: „Vzadu jsem ji fikal. Nechtěla dlouho, ale když jsem se stavěl mrzutý, šla přece. Bála se, že chci hluboko.“ (Zdroj:www.krajskelisty.cz)

Máchova žárlivost

I přesto, že Lori prosila, aby ji její muž nechal, Mácha neposlouchal. O to pozoruhodnější je, že ho neopustila, jelikož se tak pasovala do role oběti sexuálního maniaka. Kromě utrpení v posteli ji psychicky týral i v běžném životě – byl chorobně žárlivý a podezřívavý. I tyto básníkovy vlastnosti přibližují intimní deníky. Na Lori ve vypjatých situacích tlačil, zda je opravdu její první mužský. Jednoduše nad ní chtěl mít neustále kontrolu, v jakékoliv situaci, hlavně když byla s jinými muži: Přikazoval jí, s kým se smí a nesmí stýkat. Dokonce ji zakazoval styk s vlastním otcem, protože ho sám neměl rád. (Zdroj: www.novinky.cz)

Nemůžeme se tak divit, že se dvojice často hádala, a to i kvůli malichernostem. Mácha přitom ze dne na den měnil své názory. Jednou ji řekl, že ji nemiluje a druhý den s ní chtěl utéct. Plachá Lori přesto Máchu milovala až do jeho smrti.

Smutný básníkův konec

Karel Hynek Mácha zemřel v noci z 5. na 6. listopadu roku 1836 pravděpodobně na choleru či zápal plic. Pohřben byl zrovna v den jeho plánované svatby s Lori, která byla navíc těhotná.

K přeložení deníků došlo až o téměř 50 let později a na světlo světa se dostaly ještě později – roku 1993. Arbes nechtěl porušit představu o hrdinovi, kterou si mezitím český národ vytvořil. Až doteď je básník chloubou Čechů. Jakýsi kult, jenž vznikl, by pravděpodobně nelichotivé tajemství neunesl.

Úplnou dešifraci deníku vydal roku 2007 vědec Pavel Vašák v knize Šifrovaný deník Karla Hynka Máchy.