K rozluce mohlo dojít, pokud byl jeden z partnerů nevěrný, musel strávit tři roky ve vězení, opustil rodinu a nedostavil se do šesti měsíců k soudnímu jednání, byl zlý, ubližoval na zdraví, pravidelně urážel na cti, vedl zhýralý život nebo po tři roky trpěl duševní chorobou.

„Tyto vyjmenované důvody platily pro jakékoli manželství bez ohledu na vyznání,” říká v rozhovoru pro Lidové noviny Alice Velková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Postupem času tak končilo rozvodem čím dál tím více párů. „Stále šlo ale o fenomén. Nejčastěji k soudu přišli lidé ve věku 30 až 49 let.”

Jak zachránit manželství

Zákonodárci si uvědomili, že svou novelou vstupují na křehkou půdu. Obyvatelé Československa totiž byli stále silně nábožensky založení. Důvodová zpráva proto obšírně vysvětluje, proč trvalé rozvázání manželství, s následnou možností uzavřít nové, umožnit. „Navrhujeme, aby rozlučitelnost byla rozšířena i na sňatky katolické. Činíme tak z přesvědčení vyhovět desetitisícům nešťastných spoluobčanů a chránit tisíce nevinných dětí.”

Téma udržitelnosti rodiny bylo pravděpodobně aktuální i ke konci první republiky. V roce 1936 totiž Národní listy vydaly Desatero pro muže a ženy, jejichž dodržování by mělo dodržet slib „Dokud nás smrt nerozdělí.”

Desatero pro ženy

 1. Nebuď výstřední.
 2. Svou domácnost udržuj čistou a uklizenou.
 3. Starej se o svůj půvab a přitažlivost.
 4. Nepřitahuj k sobě pohledy jiných mužů.
 5. Nevěnuj svůj čas pouze své matce.
 6. Nedej na názory sousedů a přátel, jde-li o tvou domácnost.
 7. Nestav se proti vychovatelské autoritě otce svých dětí.
 8. Nesnižuj svého manžela v očích druhých.
 9. Vycházej mu vstříc.
 10. Nevyprávěj mu pouze o mrzutostech.

Desatero pro muže

 1. Buď veselý. Nic nerozčílí ženu více, než, když se muž vrátí domů z práce a zarytě mlčí.
 2. Nemíchej se své ženě do kuchyňských záležitostí.
 3. Buď velkomyslný tak, jak jen ti to tvé prostředky dovolují.
 4. Nekupuj byt v blízkosti své či její rodiny.
 5. Jednej se svou manželkou ohleduplně.
 6. Dvoř se jí.
 7. Nedělej jí výčitky.
 8. Nepřijímej do bytu strávníka.
 9. Starej se o svůj zevnějšek.
 10. Buď dobrý a spravedlivý ke svým dětem.

Zdroje: www.bejvavalo.cz, www.law.muni.cz, www.cs.wikipedia.org