Karola Franková byla mezi paničkami nacistických pohlavárů zvláštním zjevem. Přirozeně krásná a přes trojnásobné mateřství stále štíhlá, manžela doprovázela na společenské akce v elegantních róbách z potištěného hedvábí a v německých kruzích platila za módní ikonu. Kromě toho ostatní dámy převyšovala intelektem, jelikož byla vystudovanou lékařkou.

Sama se narodila v Mostě a pocházela ze smíšeného manželství; matka byla Češka a otec velmi zámožný Němec. S Frankem se seznámila v době, kdy už se svou první ženou nežil a blížil se rozvodu. Vzali se roku 1940 a velmi rychle za sebou se jim narodily tři děti: Edda, Holle a Wolf-Dietrich.

Ani se nenadála, a skončila v Moskvě

O politiku se Karola údajně nikdy nezajímala, nebo se v ní alespoň osobně neangažovala. Roky války strávila prací v nemocnici a mateřskými povinnostmi. Mimořádný lidový soud proti ní po osvobození nevznesl žádná obvinění. Teoreticky měla být krátce po svém zatčení propuštěna na svobodu. To se ale nestalo.

K. H. Frank byl zadržen 9. května 1945 v Rokycanech, když se s rodinou snažil uprchnout do Německa. Manželka a děti seděly v jiném vozidle, a tak o nich v nastalém chaosu ztratil přehled. Nevěděl, že se Karole podařilo utéci do Stodu a schovat se v místním chorobinci. Děti byly mezitím internovány v deportačním táboře a později umístěny do náhradních rodin v Německu.

České revoluční orgány ještě týž večer Karolu dopadli a převezli do Plzně, odkud putovala do Prahy k výslechu v Bartolomějské ulici. Hned druhý den se o ni začal zajímat jakýsi sovětský důstojník. A od této chvíle už není možné s určitostí stanovit, co se s paní Frankovou dále dělo.

Jedna verze praví, že se důstojníkovi zalíbila, podle jiné se ji sovětská zpravodajská služba snažila získat ke spolupráci. Všechno jsou to však jen dohady. Někdy koncem května byla Karola převezena do Drážďan a odtud do moskevské věznice Lubjanka. Československé úřady o tom neměly tušení.

James Bond v sukních?

Následujících deset let Karola strávila v kazachstánském gulagu, odkud ji vysvobodila až dohoda o předávání válečných zločinců v roce 1956. Teprve potom se vrátila do Německa a shledala se s dětmi. Až do svého propuštění podle svých slov netušila, že byl její manžel v Praze popraven.

Tajnosti kolem jejího odsunu do Sovětském svazu daly průchod spekulacím, že Karola Franková za války působila jako dvojitá agentka. Naschvál provdána za nacistického pohlavára, předávala informace jak Sovětům, tak Britům. Střízlivě uvažující historikové to však považují za nesmysl. Karola byla sice v SSSR skutečně odsouzena za prozápadní špionáž, jenže to samé obvinění si v tehdejším Stalinově státě vyslechl každý cizinec. Současní konspirátoři zvyklí na atraktivní "Bond girls" se zřejmě nehodlají smířit s faktem, že nejpůvabnější dáma nacistické smetánky byla pouhou "něčí manželkou".

Zdroje: davidgrunwaldblog.wordpress.com, www.novinky.cz, ctidoma.cz