Chceme miminko…

…rozhodnou se dobyvatelé vesmíru na své cestě ke hvězdám. Není to však snadné. Velký problém, na který narazí, je nulová gravitace. Sám intimní akt je za těchto podmínek poměrně složitou záležitostí. Pokud se jim podaří, s gravitací se budou potýkat spermie, které také potřebují zemskou přitažlivost, aby se dostaly k vajíčku a oplodnily ho. Nehledě na to, že u žen by mohlo dojít i k zastavení ovulace. Přepokládejme, že se oplodnění zdařilo. Je naděje, že se embryo a poté plod v těle matky začnou vyvíjet? Gravitace ovlivňuje i tekutiny v těle člověka. Je velmi pravděpodobné, že by dítě v děloze matky nedostávalo dostatek potřebných živin ke správnému vývoji.

...a gravitace opět v hlavní roli

Porod ve vesmíru by představoval nemalá rizika. Opět tu hraje roli nulová gravitace. Při porodu by pro matku bylo velmi obtížné „vytlačit“ své dítě na svět. Větší problém je, jak ukázaly průzkumy pobytů astronautů ve vesmíru, řídnutí kostí. U žen by tak docházelo ke zlomeninám pánve. Řešení, jak tomu předejít, by byl císařský řez. Evoluční biolog S. Solomon, který se touto problematikou zabývá, říká: „Pokud by ženy žily ve vesmíru a rodily děti císařským řezem, budoucí generace dětí by měly větší hlavu. Velikost hlavy dítěte je evolučně omezena velikostí porodních cest matek."

Zdroj: Youtube

Vesmírné dítě

Rovnováhu člověka ovlivňuje ústrojí zvané vnitřní ucho. Tekutinu uvnitř by také ovlivnila nulová gravitace. Děti by měly problémy s pohybem, orientací a rovnováhou. Pokud by se někdy vrátily na Zem, na zemskou přitažlivost by si těžko zvykaly. Vlivem působení nulové gravitace by tělní tekutiny stoupaly vzhůru a tělíčka i obličeje by zrozencům ve vesmíru opuchly. Nejspíš by měly i vypoulené oči. Kvůli řídnutí kostí by trpěly křivicí, kostra by se mohla deformovat. Následkem deformace by byly i větší. Celkově by kvůli odlišnému proudění krve byly bledé, úbytkem svalové hmoty i slabé. Proudění krve by oslabilo i funkci mozku. Pokud by nevyrůstaly ve společnosti ostatních dětí, vedlo by to k psychickým poruchám.

Kosmické záření a jeho dopad

Dalším problémem je záření. Jeho vlivem by zcela jistě došlo k poškození DNA. Děti by trpěly zdravotními problémy a vážnými nemocemi, měly by zhoršenou imunitu. Zatím lidstvo nemá způsob, jak se radiaci bránit. Pokud by se mimo naši planetu začaly vyvíjet generace, které by jí dokázaly čelit, zcela jistě by to ovlivnilo i barvu kůže. Jak uvádí Solomon: „Vyvinuly by se nové typy kožních pigmentů. Budoucí generace by měly úplně jinou barvu kůže.“ Červenou, jak ukazuje video? Nebo by byly zelené?

Vesmírná rasa

Jak uvádí zdroje, v současné době je téměř nemožné, aby se ve vesmíru narodilo zdravé dítě. I pokud by přežilo, bylo by fyzicky znetvořené, trpělo by závratěmi a mentálními problémy. Pokud by se někdy v budoucnu člověk životu ve vesmíru přizpůsobil, pak dle Solomona: „Život člověka ve vesmíru by vedl k řadě evolučních změn. Člověk by se velmi lišil od člověka na Zemi. Budoucí kolonisté by představovali zcela jiný živočišný druh. Asi by už vůbec nebyli lidmi…“

Zdroje: www.businessinsider.com, www.scienceabc.com