Chcete vědět, jak bude zřejmě vypadat svět našich dětí v roce 2050? Pro nás bude nezvyklý a zcela nepochopitelný. Podívejte se například na toto video, které vám něco z toho poodhalí:

Zdroj: Youtube

Vzdělávání v roce 2050 projde velkou revolucí

Namísto tradičních tříd budou malé skupiny 5-6 studentů spárovány se specializovaným poradcem, přičemž 50 % výuky bude probíhat mimo školu v reálném prostředí.

Virtuální učebny a zařízení usnadní výuku na dálku, takže fyzická přítomnost nebude tak důležitá. Výuka bude zaměřená na řešení reálných problémů a systémy známkování budou nahrazené praktickým hodnocením dovedností.

Doprava se výrazně promění

Samořídící automobily pro veřejné použití budou normou, zatímco soukromá doprava bude zakázaná, aby se snížil provoz. Infrastruktura bude obsahovat podzemní tunely pro dálkové spoje a bude se rozvíjet mezikontinentální cestování pomocí podvodních trubek. Elektrické koloběžky budou oblíbenou volbou pro cestování na krátké vzdálenosti a chůze zůstane pro některé preferovanou možností.

Pokrok v medicíně

Pokroky v lékařství výrazně prodlouží délku lidského života. Skladování kmenových buněk z pupečníkové krve se stane běžnou praxí, což umožní obnovu orgánů a tkání pomocí tkáňového inženýrství. Chirurgické zákroky budou s přesností provádět robotické paže podporované celosvětovou zdravotní databází, což povede k mimořádně přesné diagnostice a léčbě.

A co naše děti, nebo spíše vnuci?

Tento futuristický svět však bude pro děti narozené v roce 2050 představovat také významné výzvy. Extrémní vedra budou v důsledku klimatických změn častější a rozšířenější. V roce 2020 bude přibližně jedna třetina dětí na světě žít v zemích, kde teplota přesáhne 35 stupňů Celsia po dobu 80 dní v roce. Předpokládá se, že do roku 2050 se toto číslo dramaticky zvýší a bude mít dopad na 75 % všech dětí.

Dopady extrémních veder na děti budou dalekosáhlé a ovlivní jejich fyzické a duševní zdraví, přístup k potravinám a vodě, vzdělání a bezpečnost. Regiony jako Afrika ponesou hlavní tíhu vysoké frekvence vln veder. UNICEF naléhavě vyzývá rozhodující činitele, aby upřednostnili jedinečné potřeby dětí a investovali do kritických služeb, jako je voda, hygiena a zdravotní péče, aby odolaly dopadům změny klimatu.

Klimatická katastrofa bude reálnou hrozbou

Děti budou mít možnost vzdělávat se v oblasti změny klimatu a budou povzbuzované k účasti na vrcholných schůzkách, na nichž se bude rozhodovat o budoucnosti opatření v oblasti klimatu. Vlády budou muset přizpůsobit sociální služby a přidělit finance a zdroje na ochranu před klimatickou devastací svým nejmladším občanům.

Aby se zabránilo klimatické katastrofě, musí všechny státy zvýšit ambice svých klimatických politik, snížit emise skleníkových plynů a urychlit přechod na obnovitelné zdroje energie. Zásadními kroky na této cestě bude ukončení dotací fosilních paliv a přesměrování zisků na podporu nejzranitelnějších.

Život dětí narozených v roce 2050 bude slibný i náročný. Technologický pokrok jim nabídne jedinečné příležitosti, ale důsledky změny klimatu budou vyžadovat naléhavá opatření na ochranu jejich budoucnosti. Je nezbytné, abychom my, dnešní generace, upřednostnili jejich blaho a vybudovali udržitelný svět pro budoucí generace.

Zdroje: www.viessmann.co.uk, 2050.earth, www.globalcitizen.org