Hranice trestní odpovědnosti byla v Anglii v 17. století stanovena na sedm let. Vůbec nejmladším popraveným v této zemi je chlapec jménem John Dean. Byl obviněn ze zapálení dvou stodol v anglickém Windsoru. Při požárech, které chlapec údajně založil, nikdo nezemřel a ani se nezranil. Soudce přesto trval na tom nejpřísnějším trestu, jelikož Johna vnímal jako „krutého a mazaného“. V roce 1692 byl teprve osmiletý chlapec popraven.

Druhou nemladší osobou, která byla v Anglii odsouzena k trestu smrti, byla jedenáctiletá Alice Glaston. Zároveň se stala v této zemi nejmladší popravenou dívkou. Zločin, který spáchala, není znám. Oběšena byla v roce 1546 ještě se dvěma dalšími lidmi.

Smutné třetí místo drží John Bell. Jako čtrnáctiletý byl obviněn z úmyslné vraždy svého kamaráda Richarda. V té době žil se svým otcem a jedenáctiletým bratrem Jamesem v chudobinci. Z vraždy ho usvědčili právě lidé z útulku. John při výpovědi prokázal notnou míru zkaženosti. On i jeho mladší bratr James prý uvažovali o vraždě Richarda delší čas, ale kvůli různým okolnostem jim to nevycházelo.

Začátkem března se však John setkal s Richardem, který měl zrovna u sebe peníze vydělané ve farním kostele. Potkali se na lesní cestě a začali se bavit. Následně John zavlekl kamaráda do lesa, kde se ubohý chlapec ztratil. John využil příležitosti a na dezorientovaného Richarda zaútočil nožíkem, který si půjčil od svého bratra. Napadený chlapec si před Johnem ještě rychle klekl a prosil ho, ať mu neubližuje. Sliboval mu všechny své peníze a také to, že se o celém incidentu nikdo nedozví. John ho však bez váhání bodl nožem do krku a vzal mu všechny peníze.

Vyšel z lesa, kde na něj čekal jeho mladší bratr, který celou dobu hlídal. Hned Johna požádal o polovinu ukradených peněz. John byl brzy dopaden a odsouzen k trestu smrti. Rozsudek přijal chlapec bez emocí a lítosti. Když však vstoupil do cely, tak prý plakal. Oběšen byl v roce 1831. Jeho popravě bylo přítomno až 9 000 lidí. Tělo mladého vraha bylo poté předáno k pitvě chirurgům z Rochesteru.

V dnešní době, kdy se společnost snaží děti a mladistvé co nejvíce ochránit, je představa trestu smrti pro školáky zcela nepředstavitelnou. Dříve však žádná výchovná zařízení či programy pro děti a mladistvé neexistovaly, a tak se přistupovalo rovnou k těm nejdrastičtějším řešením. V některých zemích, např. v Íranu, se popravy dětí provádějí dodnes.