Dlouho se předpokládalo, že ve středověké společnosti neexistovalo dětství jako fáze života. Tento názor vyplýval hlavně z uměleckých děl. Pokud se ratolesti objevily na obrazech, měly na sobě oděv dospělých. To vedlo k domněnce, že se od nich očekávalo, že se budou chovat jako jejich rodiče.

Zároveň tehdejší literatura obsahuje detaily z dětství jen vzácně. Tento nedostatek reprezentace sám o sobě vedl k závěru, že potomci měli v tzv. době temna zanedbatelný význam.

Dětství ve středověku

„Je však nutné připomenout, že středověká společnost byla především agrární. Z ekonomického hlediska bylo pro rodinu klíčové, aby synové pomáhali při orbě a dcery v domácnosti,” říká Melissa Snell z University of Texas v Austinu. „Zplodit a uživit děti bylo jedním ze způsobů, jak přežít.”

Dětská práce tak byla běžnou součástí každodenního života. Podle zvykového práva se povinnosti kolem domu přenechávaly jedincům po dovršení sedmi let. Chlapci se starali o dobytek, zajišťovali otop a pomáhali otci. Dívky měly na starosti sběr ovoce, pěstování zeleniny a ruční práce. V teplých měsících, kdy byla každá zdravá ruka dobrá, se děti angažovaly při orbě nebo senoseči.

„Využívání dětské práce a vyžadování disciplíny podporují teorii, že náklonnost ve středověké domácnosti do značné míry chyběla. O tom však chybí důkazy,” upozorňuje Melissa Snell. „Kniha pohádek ze 14. století s názvem Rytíř z věže, kterou napsal neznámý autor pro své dcery, naznačuje, že situace v řadě rodin nebyla vůbec špatná.”

Štěstí, kdo přežil

I přesto to podle historičky neměly středověké ratolesti lehké. Nebezpečí totiž číhalo na každém kroku. Absence očkování, antibiotik a kvalitní lékařské péče způsobila, že i obyčejné nachlazení, škrábnutí o ostrý nástroj, zlomenina a další nehody, jimž děti dennodenně čelí, mohly skončit smrtí. 

Zdroj: Youtube

Odborníci odhadují, že úmrtnost se v prvním roce života pohybovala mezi 15 až 20 %. Do čtvrtého roku umíralo až 12,5 % potomků. Mezi pátým a devátým kolem 6 %. Úmrtnost v raném dětství byla vyšší v mužské populaci. Ženy je pak dohnaly po 14. roce, kdy podstupovaly porody.

Zdroje: www.historyextra.com, www.representingchildhood.pitt.edu, www.thoughtco.com, www.englishhistory.net