Abychom s přesností zjistili, jak se žilo dětem v období středověku, museli bychom se zeptat přímo jich.

Jak se chovali k dětem ve středověku?

Postavení dětí ve středověku bylo různé. Sama středověká společnost v tomto ohledu totiž nebyla jednotná. Někdy byly děti ignorovány. Převážně bohémové jako umělci neměli děti příliš v lásce. 

Představou středověkého anděla nebylo malé dítě s křídly, nýbrž dospělý jedinec. Tak tedy lidé často k dětem přistupovali. Středověk byl navíc proslulý vysokou kojeneckou úmrtností. I to byl možná důvod, proč k dětem mnoho lidí nemělo silný vztah.

A pokud se už někde dítě objevilo, rozhodně se k němu nechovali tak, jak je tomu dnes. Dítě ve středověku muselo fungovat jako malý dospělý. Často tvrdě pracovalo a na jeho velikost se nebral příliš ohled. 

Zejména mladí chlapci pak vykonávali těžkou práci na polích, byli součástí vojenského výcviku nebo se již od útlého věku svědomitě připravovali na své budoucí zaměstnání. Doba byla těžká a každý se tak musel zapojit. Každý byl totiž pánem svého osudu. 

Ani dívky to ale neměly jednoduché. Byly zaměstnány matkou a často se tak podílely na všech domácích pracech. Bez ohledu na jejich věk či fyzické schopnosti. 

Naše představy jsou zkreslené

Středověk byl dobou temna. Ačkoliv se rodilo poměrně velké množství dětí, většina z nich se nedožila kojeneckého věku. Úmrtnost byla skutečně vysoká. Každá žena porodila v průměru 4 až 8 dětí. Během prvního roku života však téměř 20 % z nich zemřelo. Ani vyšší věk ale neznamenal dlouhý život. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Odhaduje se, že dospělého věku se dožilo pouhých 70 % dětí. 30 % z nich do 18 let podlehlo nemoci či těžkým životním podmínkám. V období kojeneckého věku umírali převážně muži, v období nad 14 let je pak vystřídaly ženy. 

Obecně platilo, že lidé z vyšších vrstev měli méně dětí, než lidé chudí. I proto bylo jejich přežití velmi důležité. Zejména pokud šlo o mužské pokolení. Dědic titulu, ale také dědic rodinných podniků, tak musel za každou cenu přežít. 

Děti ve středověku se často braly v mladém věku a jejich sňatek byl domluvený dávno předtím, než si oni sami byly vědomi toho, o co skutečně jde. 

Zdroje:

www.ctidoma.cz

www.medievalists.net

courses.lumenlearning.com