Dětské křížové výpravy byly pořádány ve středověké Anglii. Tehdy, v roce 1212 se desítky tisíc samozvaných neozbrojených křižáckých dětí vydaly ze severní Francie a západního Německa, aby získaly zpět Jeruzalém od muslimů. Jejich pouť nebyla nikdy oficiálně posvěcena, a skončila naprostou katastrofou. Do Svaté země žádné z dětí nedorazilo. Většina skončila prodána do otroctví, o osudu ostatních není nic známo. Každopádně se žádné z dětí nevrátilo. O tom pojednává i následující dokument:

Zdroj: Youtube

Francouzská a německá dětská skupina

Mnoho tisíc chlapců od šesti let do dospělosti se počátkem 13. století vydalo s křížem konat své poselství. Opustili svou práci a navzdory rodičům odešli ve skupinkách do Jeruzaléma. Některé verze hovoří o dvou samostatných dětských skupinách, z nichž první vyšla z Francie a vedl ji venkovský chlapec jménem Štěpán z Cloyes. Ten měl v noci zjevení, v němž spatřil Ježíše Krista, který mu dal dopis. Inspirován svou zkušeností shromáždil chlapce z okolí a vydali se společně na pochod do Saint-Denis nedaleko Paříže. Tam měl dopis od Ježíše předat francouzskému králi Filipovi II. Ten však dětem nenaslouchal a poslal je zpět domů. Traduje se, že se Štěpánovi podařilo shromáždit až 30 000 dětí a odvést je do Marseille, odkud se měly přes Středozemní moře vydat do Svaté země.

Druhá skupina se naopak shromáždila v Německu a vedl ji chlapec z Kolína nad Rýnem, Mikuláš. Ten měl stoupenců ještě více, 50 tisíc, a to včetně dospělých. Tato skupina se vydala z Německa do Itálie přes Alpy a v Římě se setkala i s papežem. Tomu se jejich počin líbil, ale shledal, že jsou ještě malé na tak nebezpečnou cestu. I zde se většina dětí poté vrátila do Německa. Po cestě utrpěly značné ztráty. Jen několik putovalo dále do Svaté země.

Děj se vůle Boží

Děti samy cítily, že se musejí na cestu vydat a své konání odůvodňovaly jako Boží vůli, jíž naslouchaly. Jejich cesty ale nebyly úspěšné. "Některé děti byly obráceny zpět již v Metách, jiné v Piacenze anebo v Římě. Další se dostaly do Marseille, ale nikdo neví, zda se dostaly do Svaté země, nebo jak skončily. Jisté je, že z mnoha tisíců dětí, které povstaly, se jich vrátilo jen velmi málo," uvádí Chronica regia Coloniensis, dobový pramen ze 13. století. Přestože se o dětské křížové výpravě zmiňuje více než 50 kronik ze 13. století, mnozí zpochybňují podané zprávy a domnívají se, že jsou přinejlepším přikrášlenou verzí toho, co se skutečně stalo.

Děti všem navzdory

Skutečných křížových výprav bylo hned sedm, všechny se datují mezi 11. a 13. století, všechny byly namířeny proti muslimům a směřovaly do Svaté země. Kromě velkých vojenských tažení na Východ byly latinskou římskokatolickou církví schváleny také četné menší křížové výpravy s cílem vymýtit katarské kacíře v jižní Francii, proti pohanům v severní Evropě, a právě již zmíněná „dětská křížová výprava", která se údajně uskutečnila v roce 1212.

Nebyla křížovou výpravou v pravém slova smyslu, protože ji papež nesvolal ani neschválil. Spíše se jednalo o lidové hnutí, jehož podrobnosti zůstávají nejasné a těžko dohledatelné, které bylo podníceno náboženským zápalem a fanatismem, což bohužel vyústilo v tisíce mrtvých. Někteří dokonce zpochybňují, že by dětská křížová výprava byla vůbec hnutím vedeným mládeží.

Zdroje: www.worldhistory.org, de.wikipedia.org/wiki/Kinderkreuzzug, en.wikipedia.org/wiki/Children_Crusade