Dětské křížové výpravy: Nepochopitelné šílenství, které zabilo desetitisíce dětí

Autoportrét kronikáře Matthäuse Parise (1200-1259) v jeho Chronica Majora.

Autoportrét kronikáře Matthäuse Parise (1200-1259) v jeho Chronica Majora.

Foto: Matthew Paris (c.1200-1259) / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain

Dětská křížová výprava neměla nic společného se skutečnými křížovými výpravami tak, jak je známe z historie. Papež je nesvolal ani neschválil, takže se jednalo spíše o lidové hnutí, o němž dodnes nevíme mnoho detailů. Bylo však vyvoláno náboženským zápalem a fanatismem, což bohužel vyústilo v tisíce mrtvých. Děti, které se vydaly do Svaté země, se už nikdy nevrátily.

Dětské křížové výpravy byly pořádány ve středověké Anglii. Tehdy, v roce 1212 se desítky tisíc samozvaných neozbrojených křižáckých dětí vydaly ze severní Francie a západního Německa, aby získaly zpět Jeruzalém od muslimů. Jejich pouť nebyla nikdy oficiálně posvěcena, a skončila naprostou katastrofou. Do Svaté země žádné z dětí nedorazilo. Většina skončila prodána do otroctví, o osudu ostatních není nic známo. Každopádně se žádné z dětí nevrátilo. O tom pojednává i následující dokument:

Zdroj: Youtube

Dětská křížová výprava.Dětská křížová výprava.Zdroj: Gustave Doré / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Francouzská a německá dětská skupina

Mnoho tisíc chlapců od šesti let do dospělosti se počátkem 13. století vydalo s křížem konat své poselství. Opustili svou práci a navzdory rodičům odešli ve skupinkách do Jeruzaléma. Některé verze hovoří o dvou samostatných dětských skupinách, z nichž první vyšla z Francie a vedl ji venkovský chlapec jménem Štěpán z Cloyes. Ten měl v noci zjevení, v němž spatřil Ježíše Krista, který mu dal dopis. Inspirován svou zkušeností shromáždil chlapce z okolí a vydali se společně na pochod do Saint-Denis nedaleko Paříže. Tam měl dopis od Ježíše předat francouzskému králi Filipovi II. Ten však dětem nenaslouchal a poslal je zpět domů. Traduje se, že se Štěpánovi podařilo shromáždit až 30 000 dětí a odvést je do Marseille, odkud se měly přes Středozemní moře vydat do Svaté země.

Druhá skupina se naopak shromáždila v Německu a vedl ji chlapec z Kolína nad Rýnem, Mikuláš. Ten měl stoupenců ještě více, 50 tisíc, a to včetně dospělých. Tato skupina se vydala z Německa do Itálie přes Alpy a v Římě se setkala i s papežem. Tomu se jejich počin líbil, ale shledal, že jsou ještě malé na tak nebezpečnou cestu. I zde se většina dětí poté vrátila do Německa. Po cestě utrpěly značné ztráty. Jen několik putovalo dále do Svaté země.

Fantazijní ztvárnění dětské křížové výpravy.Fantazijní ztvárnění dětské křížové výpravy.Zdroj: Johann Jakob Kirchhoff - Johann Sporschil / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.or

Děj se vůle Boží

Děti samy cítily, že se musejí na cestu vydat a své konání odůvodňovaly jako Boží vůli, jíž naslouchaly. Jejich cesty ale nebyly úspěšné. "Některé děti byly obráceny zpět již v Metách, jiné v Piacenze anebo v Římě. Další se dostaly do Marseille, ale nikdo neví, zda se dostaly do Svaté země, nebo jak skončily. Jisté je, že z mnoha tisíců dětí, které povstaly, se jich vrátilo jen velmi málo," uvádí Chronica regia Coloniensis, dobový pramen ze 13. století. Přestože se o dětské křížové výpravě zmiňuje více než 50 kronik ze 13. století, mnozí zpochybňují podané zprávy a domnívají se, že jsou přinejlepším přikrášlenou verzí toho, co se skutečně stalo.

Krásná Eleonora Akvitánská, vévodkyně a královna Anglie a Francie na vrcholném středověku. Matka Richarda Lví srdce. Ilustrační foto.

Eleonora Akvitánská: Krásná královna stanula v čele vojska a vytáhla na Saracény

Děti všem navzdory

Skutečných křížových výprav bylo hned sedm, všechny se datují mezi 11. a 13. století, všechny byly namířeny proti muslimům a směřovaly do Svaté země. Kromě velkých vojenských tažení na Východ byly latinskou římskokatolickou církví schváleny také četné menší křížové výpravy s cílem vymýtit katarské kacíře v jižní Francii, proti pohanům v severní Evropě, a právě již zmíněná „dětská křížová výprava", která se údajně uskutečnila v roce 1212.

Vyobrazení pastýřů při narození Ježíše na západním portálu katedrály v Chartres, charakteristické pro svou dobu (12. století). Ve stejné době prý pastýř Stefan obdržel v Cloyes své vidění.Vyobrazení pastýřů při narození Ježíše na západním portálu katedrály v Chartres, charakteristické pro svou dobu (12. století). Ve stejné době prý pastýř Stefan obdržel v Cloyes své vidění.Zdroj: Etienne Houvet / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Nebyla křížovou výpravou v pravém slova smyslu, protože ji papež nesvolal ani neschválil. Spíše se jednalo o lidové hnutí, jehož podrobnosti zůstávají nejasné a těžko dohledatelné, které bylo podníceno náboženským zápalem a fanatismem, což bohužel vyústilo v tisíce mrtvých. Někteří dokonce zpochybňují, že by dětská křížová výprava byla vůbec hnutím vedeným mládeží.

Zdroje: www.worldhistory.orgde.wikipedia.org/wiki/Kinderkreuzzugen.wikipedia.org/wiki/Children_Crusade