Dopad asteroidu způsobil obrovské klimatické změny, které vedly k vyhynutí dinosaurů, jež Zemi dominovali více než 100 milionů let. Ale co kdyby asteroid minul? Na to se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Inteligentní tvorové

Doktor David Hone z Queen Mary University připouští možnost inteligence u některých druhů dinosaurů a zmiňuje pozoruhodnou inteligenci zvířat, jako jsou vrány a papoušci. Uvádí, že ačkoli někteří dinosauři v pozdním stádiu vývoje měli na svou tělesnou velikost poměrně velký mozek, ve srovnání s moderními zvířaty to přímo neznamená inteligenci.

Stenonychosaurus inequalis

Dale Russell, vědec z Kanadského národního muzea přírodních věd, se pustil do dalšího zkoumání tohoto konceptu. Spekuloval o Stenonychosauru inequalis, méně známém dinosaurovi, který měl velký mozek, protistojné prsty a stereoskopické vidění podobné člověku.

Russell předpokládal, že za miliony let se u potomků těchto dinosaurů mohly vyvinout pokročilé kognitivní schopnosti podobné lidským. Tato představa vedla k vytvoření "dinosauroida", imaginárního druhu, který se vyvíjel tak, aby zaplnil ekologické niky podobné lidem.

Seznamte se s dinosauroidem

Russellova dinosauroidní teorie, poprvé představená v roce 1982, předpokládala tvora s velkýma očima, třemi prsty na každé ruce a bezzubým zobákem. Představoval si ho jako vzpřímeného dvounohého živočicha, který možná používal ke komunikaci hlasové projevy podobné ptačím. Tato teorie však vyvolala skepsi ostatních paleontologů. Někteří tvrdili, že vysoce inteligentní troodontid, pokud existoval, se nemusel nutně vyvinout do podoby podobné člověku, a zdůrazňovali jedinečné evoluční cesty druhů. 

Teorie rozvinutá v praxi

Sám Dale Russell později přiznal, že jeho dinosauroidní koncept byl myšlenkovým experimentem, zkoumajícím trend zvětšování mozku v průběhu času a výhody vzpřímeného držení těla. Navzdory kritice si tato myšlenka získala pozornost a stala se základem dinosauří literatury a popkultury díky své poutavé představě.

Otázka, zda se dinosauři mohli vyvinout v civilizaci podobnou člověku, zůstává v podstatě spekulativní a nezodpovězená. Kvůli složité souhře evoluce, ekologických nik a faktorů prostředí je předvídání takových výsledků náročné. Debata však ukazuje na rozmanitost možností evolučních trajektorií a limity našeho chápání minulosti.

Přestože dinosauroidní hypotéza zůstává do značné míry fiktivní, vybízí nás k zamyšlení nad složitými procesy evoluce a rozmanitostí života, který mohl na Zemi vzniknout, kdyby se historie ubírala jiným směrem.

Zdroje: www.dailystar.co.uk, en.wikipedia.org/wiki/Dinosauroid, www.thoughtco.com