Když Slunce potemnělo

Nejdříve krátce k dinosaurům. Díky mnoha nálezům mají badatelé poměrně jasnou představu, jak a kdy pradávní – a často prapodivní – tvorové žili. Obecně se má za to, že dinosauři vyhynuli před 66 miliony lety následkem dopadu obrovského asteroidu Chicxulub do mělkého moře v dnešním Mexickém zálivu. Obrovským žárem způsobil naprostou katastrofu a měl za následek obrovské vlny tsunami, zemětřesení, sesuvy půdy, výbuchy sopek. Hlavně se ale po srážce uvolnilo do ovzduší obrovské množství prachu a sazí, jehož následkem došlo ke změně klimatu a tím k masovému vymírání.

Vyhynuli všichni neptačí dinosauři a tři čtvrtiny živočišných a rostlinných druhů. Nedostatek slunečního světla zlikvidoval fytoplankton, který byl základem potravního řetězce, a tak došlo ke zhroucení vodního světa.

Jak to bylo se savci?

Ač se vědci dlouhá léta neshodli na tom, kdy přesně se na evoluční scéně objevili placentálové, savci z podtřídy živorodých, skupiny, do které patříme i my lidé, předpokládalo se, že jim prostor k vývoji poskytlo právě vymření dinosaurů. Podle zcela nové studie týmu paleobiologů zveřejněné v červnu 2023 na Current Biology, kterou vedla Emily Carlisleová z Bristolské školy věd o Zemi, se člověk s dinosaury setkal. „Dali jsme dohromady tisíce fosilií placentálních savců a byli jsme schopni sledovat zákonitosti vzniku a vymírání různých skupin,“ říká Carlisleová. Z jejich studie analýz fosilních záznamů vyplývá, že Zemi obývali savci ještě dříve, než asteroid ukončil období křídy.

Následující video ukazuje možný scénář masového vymírání dinosaurů:

Zdroj: Youtube

Po boku dinosaurů

Výzkumy britských vědců ukázaly, že se fosilie savců, předků člověka nacházejí v horninách mladších než 66 milionů let, tedy před dopadem Chicxulubu. Jde o první „primáty“, z nichž se vyvinula i lidská linie, stejně jako zajícovci (Lagomorpha) nebo šelmy (Carnivora). Žili přinejmenším alespoň krátce po boku obřích pradávných tvorů.

„Bohužel nevíme, jak naši placentární savčí předci tehdy mohli vypadat,“ říká Carlisleová. „Mnohé z nejstarších fosilií těchto savců jsou poměrně malá stvoření, jako například Purgatorius (viz úvodní obrázek), raný předek primátů, což byl malý hrabavý tvor, trochu podobný křečku stromovému. Je tedy pravděpodobné, že mnoho našich předků bylo malých, mrštných a skřehotavých.“

Zdroje: www.dailymail.co.uk, nypost.com