Náhodný objev hosta v čínské restauraci unikal do té doby i vědcům. Restaurace v čínském městě Sin-ťiang v sečuánské oblasti jim však umožnila vzácný pohled do minulosti a nečekaně osvětlila prehistorický ekosystém celé oblasti. Co byly tyto podivné prohlubně zač?

Stopy směřovaly do pravěku

Příběh začíná, když si host v restauraci všiml podivných jamek a prohlubní v kamenné podlaze pod svýma nohama. Při bližším zkoumání se mu zdálo, že díry mají tvar jako zkamenělé stopy nějakého velkého zvířete.

Host svůj objev proto oznámil místním úřadům, které následně kontaktovaly odborníky z Muzea Sin-ťiang. Na výzkumu stop se podíleli i paleontologové z Queenslandské univerzity coby součást mezinárodního týmu, který fosilní stopy ověřoval. A ano, vědci později skutečně potvrdili, že se jednalo o neskutečně staré dinosauří stopy.

Vědci dále zjistili, že otisky nohou, které byly na podlaze v pískovci, jsou pozoruhodně zachovalé a některé z nich dokonce vykazují složité detaily, jako je struktura kůže a stopy po drápech.

Restauratér chtěl rovnou podlahu

Podivné jámy přitom byly v restauraci samozřejmě již velmi dlouho, jak potvrdil i doktor Anthony Romilio z dinosauří laboratoře UQ: „Tento člověk si všiml asi tuctu pravidelně rozmístěných jamek v zemi na venkovním nádvoří zahradní restaurace v provincii Sečuan. I když byly prohlubně na lokalitě pozorované již v 50. letech 20. století, byly tehdejším majitelem domu překryté, aby byla podlaha rovnější.“ Až po dalších několika letech pak byly stopy opět odkryté, když se místo měnilo v restauraci. Stopy ale samozřejmě nepoznali a nechali je bez povšimnutí.

Stopy se po ohledání ukázaly překvapivě detailní

Po důkladném zkoumání se vědcům podařilo potvrdit, že 50 až 60 cm dlouhé zkamenělé otisky patřily dlouhokrkému sauropodnímu dinosaurovi, který žil v období křídy asi před 100 miliony let. Sauropodi byli gigantičtí dinosauři a vůbec největší suchozemští živočichové. Stopy nalezené v restauraci jsou však mnohem menší a patří jedinci velkému asi 10 metrů.

Objev tak paleontologům poskytuje cenné informace o prehistorickém ekosystému této oblasti. Podle Xu Xinga, paleontologa z Čínské akademie věd, „jsou tyto otisky důkazem koexistence více druhů dinosaurů v téže oblasti a poskytují nám důležitá vodítka pro pochopení ekologické struktury a prostředí v regionu v období rané křídy."

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Otisky byly paleontology později datované do období rané křídy. Prohlubně v zemi v malé restauraci analyzovali odborníci pomocí 3D skeneru. Potvrdili, že v období rané křídy došlo k vývoji a diverzifikaci mnoha druhů dinosaurů a objev těchto stop poskytuje nové cenné informace o rozšíření a chování těchto tvorů.

Dinosauři stále kolem nás

Navzdory významu tohoto objevu to není poprvé, co byly v Číně nalezené dinosauří stopy. Nacházejí se zde jedny z nejvýznamnějších nalezišť dinosauřích zkamenělin na světě, včetně slavného Národního parku dinosaurů v Zigongu. Stopy v této malé restauraci jsou však v regionu ojedinělé. „V regionu nejsou žádné kosterní záznamy dinosaurů, takže tyto zkamenělé stopy poskytují neocenitelné informace o typech dinosaurů, kteří v oblasti žili," říká Xu Xing.

Tento objev je však jedinečný tím, že byl učiněný na nečekaném místě - v restauraci v centru rušného města. Je tak dalším důkazem, že se o prehistorické minulosti naší planety máme stále co učit a někdy ty nejpřekvapivější objevy mohou být učiněné na těch nejneočekávanějších místech.

Jak řekl Xu Xing: „Tento objev ukazuje, že dinosauři nejsou jen věcí minulosti, ale že jejich pozůstatky jsou přítomné i ve světě kolem nás, a dokonce je můžeme najít na nečekaných místech, jako je restaurace. Pro paleontologii je to vzrušující období, protože stále objevujeme nové informace a získáváme hlubší porozumění světu, který existoval před miliony let."

Zdroje: cosmosmagazine.com, www.iflscience.com