Portugalský majitel domku v Monte Agudo v Pombalu narazil na svém dvorku na možná největší dinosauří pozůstatky v Evropě. Na místě jeho nečekaného objevu pak tým portugalských a španělských vědců exhumoval části zkamenělé kostry brachiosaurida sauropoda, tedy jednoho z největších dinosaurů světa. Tým zatím odkryl důležité části kostry, včetně obratlů a žeber. Na video o tomto nálezu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Gigant na dvorku

Objev dinosauří kostry je součástí probíhajícího projektu, který byl zahájen v roce 2017. Majitel domku si na své zahradě všiml nejprve několika zkamenělých úlomků kostí. Rozhodl se kontaktovat výzkumný tým, který ještě téhož roku zahájil první vykopávky. A sauropod byl na světě! Tito býložraví dinosauři měli dlouhý krk a ocas. Dinosauři ze skupiny Brachiosauridae, k nimž kostra pravděpodobně patří, žili v období mezi svrchní jurou a spodní křídou asi před 160 až 100 miliony let.

Tento konkrétní exemplář byl dle odhadu asi 12 metrů vysoký a 25 metrů dlouhý. Jeho kostra byla překvapivě zachovalá. Podle vědců není totiž obvyklé, aby se u takového zvířete našla všechna žebra, natož v této poloze, při zachování jejich původní anatomické polohy.

Jeden z největších exemplářů v Evropě

Paleontolog, profesor Steve Brusatte, označil objev za ohromující. „Dinosauří žebra trčící z něčí zahrady jen dokazují, že je potenciálně můžete najít kdekoli, kde je hornina správného stáří a správného typu pro uchování kostí jurského stáří, ať už je to v pustinách nebo na něčí zahradě." Ač se nejedná o první nález zkamenělého dinosaura v Evropě, jeho zachovalost je pozoruhodná. Zachovalost kostry dokonce naznačuje, že by jich v místě mohlo být objeveno více, proto jsou zde plánovány další vykopávky.

Momentálně je nalezená kostra jeden z největších exemplářů objevených v Evropě, možná i na světě, jak uvedla Elisabete Malafaiaová, paleontoložka z Přírodovědecké fakulty Lisabonské univerzity v Portugalsku. Oblast Pombal ve středním Portugalsku, kde byly kosti nalezeny, má důležitý fosilní záznam pozdně jurských obratlovců.

Než bude výzkum pokračovat, kosti budu zkoumány v laboratoři, kde z nich odstraní sedimenty, zdokumentují nálezy a připraví je k budoucímu studiu a vystavení v muzeu.

Zdroje: edition.cnn.com, www.smithsonianmag.com