Egyptolog a záhadné střepy

Za nálezem kotouče neznámého účelu stojí Walter Bryan Emery (1903-1971), britský egyptolog, který svůj život zasvětil vykopávkám v údolí Nilu. Během let 1935-1939 vedl archeologické práce v Sakkáře, pohřebišti faraonů a příslušníků královských rodů. Zasloužil se o nálezy mnoha cenných předmětů. V roce 1936 se věnoval hrobce prince Sabua.

V jejích sedmi komorách objevil běžné hrobové předměty, například keramické nádoby, výrobky ze slonoviny, kamenné misky a nástroje a zvířecí kosti. V hlavní komoře s tělem prince ho upoutaly neobvyklé střepy něčeho, co tam jaksi nepatřilo. Ještě větší překvapení přišlo, když to „něco“ archeologové zrestaurovali…  

Princ Sabu byl synem faraona Adžiba, pátého panovníka 1. dynastie. O Sabuově životě se mnoho neví, stejně jako o vztazích dynastií té doby. Na trůn ale pravděpodobně nenastoupil. Emery se domnívá, že byl nejspíš vysokým úředníkem a správcem provincie, proto byl se všemi poctami pohřben v Sakkáře. Proč ho jeho příbuzní do posmrtného života vybavili podivným předmětem zůstává tajemstvím. Nicméně se alespoň ví, že Sabuův kotouč, jak se předmětu říká, pochází z období kolem 3 000 l. př. n. l.

Princův kotouč – hádanka první

Kotouč z hrobky prince Sabua má průměr šedesát jedna centimetrů, vysoký je centimetrů deset. Má tři velmi tenké, ke středu ohnuté lopatky. Uprostřed kotouče je trubička o průměru deset centimetrů. Je vyrobený z velmi křehké a lámavé porézní metamorfované horniny, kterou proto není snadné opracovat, natož pak tehdejšími nástroji z kamene nebo mědi, a navíc ještě jemně vytesat. Jak egyptští řemeslníci dokázali vytvořit tak složitou a přesně propracovanou věc a z takového materiálu?

Princův kotouč – hádanka druhá

Od rekonstrukce tohoto artefaktu se archeologové zabývají otázkou, k čemu kotouč z hrobky Sabua mohl sloužit. Prvotní myšlenky, že to byla pouhá dekorativní miska, váza či nádobka na kadidlo nebo obřadní předmět i svítilna byly zavrženy. Někteří badatelé se přiklání k tomu, že mohl být součástí nějakého mechanismu. Nadšený touto teorií pak samozvaný historik Statnekov vyrobil na 3D tiskárně jeho repliku. Domnívá se, že byl kotouč součástí vodního čerpadla.

Pravda, zakřivené lopatky a tvar kotouče musely mít nějaký důvod a mohly sloužit k čerpaní vody. Koneckonců, starověký Egypt byl závislý na umělém zavlažování. Avšak materiál, ze kterého je kotouč vyrobený není pro takový mechanismus dostatečně pevný.

Zdroj: Youtube

Teorií je mnohem víc. Mezi zamítnuté patří i ta, že se používal ke splétání vláken hedvábí nebo motouzů. Dle poslední studie japonského vědce Akio Kata z Kanagawské univerzity z roku 2022 se Sabuův kotouč používal při vaření piva pro míchání směsi zrn a horké vody.

Je tu ještě něco…

Kromě „běžných“ vysvětlení jsou i divočejší. Jistý francouzský vědec předpokládá, že byl součástí vyspělé technologie v rané továrně na výrobu uhličitanu sodného uvnitř pyramidy. Anglický egyptolog a historik Cyril Aldred je přesvědčený, že je kotouč kopií kovového předmětu, který Egypťané našli a jeho účel neznali. A tak jsme u mimozemšťanů. Švýcar Erich von Däniken se domnívá, že je to kamenná kopie součásti pohonu UFA nebo samotného létajícího talíře…

Zdroje: www.howandwhys.com, ordonews.com, earthlymission.com