Hrobka byla objevena na samém okraji náhorní plošiny v severní části Sakkáry, asi 1,7 kilometru od legendární Džoserovy stupňovité pyramidy. Skládala se ze sedmi pohřebních komor. Největší z nich patřila princi Sabu. Kolem jeho těla byla dle tradice uložena řada předmětů. Většina z nich ale nebyla ničím výjimečná. Byly zde zvířecí kosti, pazourkové náčiní, hrnčířské nádoby nebo ozdoby se slonoviny. Jedna věc ale nad všechny vyčnívala. Podivný disk rozbitý na několik kusů.

Egyptolog na nic nečekal a kotouč opatrně sestavil. Připomínal mísu s kulatým dnem se třemi tenkými zakřivenými laloky. Ty byly od okraje odděleny bikonvexními otvory. Uprostřed něho se nacházela dutá trubice o průměru zhruba 10 centimetrů. Předmět byl vyroben z břidlice. Porézní a křehké částečně metamorfované horniny, jejíž zpracování je extrémně těžké. Lze ji lehce rozdrtit a její jemné plátky se lehce odlupují. Jak staří Egypťané docílili toho, že se disk při používání nerozpadl?

Disk prince Sabu v Egyptě

Stáří podivného kotouče se odhaduje na 5000 let. Vědci se domnívají, že nástroje, které se tehdy používaly, byly vyrobeny z kamene nebo mědi. Technologie, již se docílilo dokonale hladkého povrchu předmětu a tenkých hran laloků, je tak stále záhadou.

Dalším tajemstvím je, k čemu disk sloužil. Téměř okamžitě po objevu se předpokládalo, že byl buď obyčejnou dekorací, vázou nebo kadidelnicí. Mnozí badatelé ale tvrdí, že mohl být součástí zatím neznámého mechanismu.

Amatérský historik Daniel Statnekov tvrdí, že kotouč byl součástí odstředivého čerpadla. „Na 3D tiskárně jsem si nechal vyrobit model disku v měřítku 1:2. To mi umožnilo provést řadu experimentů," chlubí se. „Když byl kotouč umístěn v pouzdře a poháněn hřídelí, jeho laloky vytlačovaly vodu směrem ven." Tuto teorii podporuje fakt, že starověký Egypt byl na zavlažování závislý.

Disk Sabu a vyspělá civilizace

Dokázala by ale křehká břidlice vydržet sílu vody? To si řada badatelů nemyslí. Objevily se tedy další teorie, jež tvrdí, že řemeslníci předmět vyrobili jako kopii něčeho, co viděli, ale zcela tomu nerozuměli.

Zdroj: Youtube

„Egypťané vytvořili repliku hyperpohonu mimozemské lodi," říká švýcarský spisovatel a jeden z předních zastánců hypotézy, že cizí nadřazená civilizace ovlivnila rané lidi, Erich Von Däniken. „Může jít také o model létajícího talíře." Jiné konspirační teorie hovoří o tom, že disk byl součástí chemické továrny na výrobu uhličitanu sodného, nacházející se v pyramidách. Objevily se však i přízemnější návrhy, podle kterých tři laloky držely prameny hedvábí nebo konopí. Když se kotouč točil, splétal je k sobě.

Zdroj:

www.ancient-origins.net, www.eden-saga.com, www.milleetunetasses.com