99% lidí neodhadne, jak starý může být tento „moderní“ disk. Ani vědci netuší, k čemu sloužil

Natálie Borůvková | 9. 2. 2023

V Egyptě bylo objeveno již mnoho artefaktů, které mají moc přepsat dějiny lidstva. Jsou důkazem o tom, jak vypadala a fungovala tehdejší civilizace. Ne každý nález je však pro dnešní lidi pochopitelný. Zhruba 99 % z nich neodhadne, jak starý může být tento „moderní“ disk. Ani vědci netuší, k čemu sloužil. 

earthlymission.com, www.ancient-origins.net, abcnews.go.com

Ačkoliv lze pro některé artefakty snadno najít vysvětlení, mnohé z nich zůstávají záhadou. Příkladem je i disk z hrobu prince Sabu.

99% lidí neodhadne, jak starý může být tento „moderní“ disk

Disk Sabu patří mezi nejzáhadnější předměty, které kdy byly v Egyptě nalezeny. Spekulují nad ním i samotní vědci. 

Jakožto prehistorický artefakt, byl objeven v roce 1936. Nalezení předmětu náleží  Walterovi Bryan Emerynovi, britskému egyptologovi. Jeho stáří je odhadováno na více než 5000 let. 

Disk měří v průměru 61 cm a jeho maximální výška dosahuje 10 cm. Vyroben je z poměrně křehkého materiálu zvaného aleurolit. Objeven byl v nekropoli Sákkara, která je starověkým pohřebištěm egyptských faraonů a královských rodů.

Sákkara dřívě sloužila jako nekropole pro staroegyptské hlavní město Memfis. 

Záhadný disk byl objeven 10. ledna 1936. Ležel na místě, kde se nacházela hrobka prince Sabu, vládce první dynastie a syna faraona Anejiba. Jeho hrobka byla umístěna v severní části Sakkáry, na samém okraji náhorní plošiny. 

Ani vědci netuší, k čemu sloužil

Hrobka prince Sabu zahrnovala sedm komor, složených ze zvířecích kostí, křemenných nástrojů, keramických nádob, výrobků ze slonoviny a také kamenných misek. V největší z nich se pak nacházelo princovo tělo. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Všechny Emeryho nálezy byly pro tuto dobu typické. Až na objevený disk. Ten byl roztříštěný na kusy. Ihned po svém zrestaurování se stal jedním z nejzajímavějších starověkých artefaktů, který se kdy na území Egypta podařilo objevit.

„Předmět ve tvaru disku připomíná mísu s kulatým dnem a má tři extrémně tenké vyřezávané, zakřivené laloky v přibližně 120 stupňových intervalech po obvodu mísy. Tyto laloky jsou od okraje odděleny třemi dvojvypouklými otvory. Uprostřed misky je tenká trubička o průměru zhruba 10 cm. Objekt je zhotoven z aleurolitu, jinde označovaného jako břidlice. Jedná se o porézní, křehkou horninu, kterou by bylo velmi obtížné vytesat - zejména v tak jemných detailech," uvedl Emery. 

Tento egyptský předmět je úžasným příkladem staré vyspělé technologie. Uhádnete, k čemu sloužil
Magazín

Tento egyptský předmět je úžasným příkladem staré vyspělé technologie. Uhádnete, k čemu sloužil

Disk je vyroben z břidlice, velmi křehkého materiálu, který lze snadno rozbít na titěrné kousky. Křehkost materiálu pak mate vědce nejvíce. Disk je zdoben rytinami, které však lze do břidlice vyrýt jen velmi těžko. Stejně záhadný zůstává i účel, k němuž disk skutečně sloužil. 

Tým českých vědců otevřel hrobku egyptské vládkyně. Obsahovala varovný vzkaz pro dnešní svět
Magazín

Tým českých vědců otevřel hrobku egyptské vládkyně. Obsahovala varovný vzkaz pro dnešní svět

Několik odborníků předložilo teorii, že mohl sloužit jako váza či jiný dekorativní předmět. Jiní se přikláněli k hypotéze, že disk ze Sabu byl starověkým "oběžným kolem", jakousi součástí odstředivého čerpadla. 

Erich von Däniken, švýcarský spisovatel, pak vyslovil domněnku, že disk Sabu může být egyptskou kamennou kopií létajícího talíře.

Tagy břidlice Egypt Erich von Däniken hrobka materiál miska Saba Walter Bryan