www.atlasobscura.com, en.wikipedia.org 

Některé historické předměty nám na první pohled připomínají něco důvěrně známého. Nejinak je tomu i v případě tohoto břidlicového tajemného disku smrti, který vypadá buď jako posvátná maska, pirátská lebka, nebo jako tvář čerta s vyplazeným jazykem. Jeho mimika je velmi výrazná a děsivý výraz ještě více podtrhují nevidoucí obrovské oči.

Hrůzostrašná lebka skrytá v paprscích

Teotihuacán je starověké město, které obývali Teotihuacané, předkolumbovská civilizace, která existovala ve středním Mexiku přibližně od 1. století př. n. l. do 7. století n. l. V době, kdy se v Teotihuacánu nacházela civilizace smrti, zde bylo i několik starověkých měst. Pyramida Slunce je jednou z největších staveb v Teotihuacánu a předpokládá se, že byla postavena kolem roku 100 našeho letopočtu. A právě v ní byl tajemný disk s výraznou, poněkud morbidní tváří, nalezen.

Podivný disk s vyobrazením jakési hrozivé lebky obklopené slunečními paprsky byl objeven právě na samém úpatí Pyramidy slunce. A právě ony paprsky, nebo jakási podivná svatozář, s výrazem na disku příliš nekoresponduje. A to ani pokud jde o výraz, ani v duchu kultury. Katolické svatozáře se totiž v jihoamerických kulturách moc nenosily…

Bůh smrti, Pán Mictlanu

Po stopách této tajemné tváře se vydali vědci ve snaze odkrýt alespoň část z jejího tajemství. Disk byl nalezen v roce 1964, přímo před třetí největší pyramidou na světě, Pyramidou Slunce, odkud byla socha převezena do Národního antropologického muzea v parku Chapultepec. A zde výzkum začal.

Je možné, že ona svatozář symbolizuje východy a západy Slunce, které hrály důležitou roli v mezoamerických civilizacích. Ty je vnímaly jako jakýsi věčný koloběh. Lebka samotná, je-li to tedy lebka, pak může být odkazem na rituální praxi lidských obětí. Podobně by mohl být ztvárněn i teotihuacký bůh smrti Mictlantecuhtli, taktéž zvaný "Pán Mictlanu", v aztécké mytologii bůh mrtvých a král Mictlanu, nejnižší a nejsevernější části podsvětí. Pokud tomu tak je, pak by socha mohla být jakýmsi holdem všem, kdo při stavbě Sluneční pyramidy položili své životy, a to většinou jako oběti bohům.

Na cestu do podsvětí zcela připraven

Tohoto boha si bylo třeba udržovat v přátelském vztahu, ale jeho uctívání bohužel zahrnovalo rituální kanibalismus.

Když člověk zemřel, byl pohřben s předměty, které jej měly doprovázet na poslední cestu. Po příchodu do Mictlanu, podsvětí, bylo toto zboží nabídnuto Mictlantecuhtlimu a jeho ženě. K této postavě se váží i četné legendy. Na film o tomto aztéckém bohovi se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Fakt, proč by tato maska mohla být skutečně zobrazením jeho tváře, podporuje i to, že se mu říkalo i Rozbitá tvář. Jmen měl ostatně daleko více, mimo jiné i Rozptylovač popela nebo Ten, který sklání hlavu. V témže komplexu byla nalezena ještě další dvě jeho zpodobnění. Na všech jeho hlava vypadá jako lebka aneb zubatý obličej s výraznými očními důlky. Kdyby bylo jeho ztvárnění úplné, pak bychom viděli i jeho náhrdelník z lidských očních bulev či ušní boltce z lidských kostí… Zkrátka bůh smrti, jak má být, se kterým bychom se potkat nechtěli. A jeho další atributy, jako krvavé tělo, trhání mrtvých apod., děsivou teorii o pánovi podsvětí jen potvrzuje.

Co vám tato tajemná hrůzostrašná tvář připomíná?