Vědci našli v Sluneční pyramidě tuto hrůznou sošku. Morbidní tvář je vyděsila. Netuší, co to je

Tereza Malá | 20. 2. 2023

Disk smrti je termín, který se používá pro označení kruhového předmětu, který byl údajně objeven v Pyramidě slunce v mexickém Teotihuacánu. Zde našli vědci tuto tajemnou a hrůznou sošku. S děsivým výrazem ve tváři a "svatozáří". Co vám její škleb připomíná?

www.atlasobscura.com, en.wikipedia.org 

Některé historické předměty nám na první pohled připomínají něco důvěrně známého. Nejinak je tomu i v případě tohoto břidlicového tajemného disku smrti, který vypadá buď jako posvátná maska, pirátská lebka, nebo jako tvář čerta s vyplazeným jazykem. Jeho mimika je velmi výrazná a děsivý výraz ještě více podtrhují nevidoucí obrovské oči.

Hrůzostrašná lebka skrytá v paprscích

Teotihuacán je starověké město, které obývali Teotihuacané, předkolumbovská civilizace, která existovala ve středním Mexiku přibližně od 1. století př. n. l. do 7. století n. l. V době, kdy se v Teotihuacánu nacházela civilizace smrti, zde bylo i několik starověkých měst. Pyramida Slunce je jednou z největších staveb v Teotihuacánu a předpokládá se, že byla postavena kolem roku 100 našeho letopočtu. A právě v ní byl tajemný disk s výraznou, poněkud morbidní tváří, nalezen.

Podivný disk s vyobrazením jakési hrozivé lebky obklopené slunečními paprsky byl objeven právě na samém úpatí Pyramidy slunce. A právě ony paprsky, nebo jakási podivná svatozář, s výrazem na disku příliš nekoresponduje. A to ani pokud jde o výraz, ani v duchu kultury. Katolické svatozáře se totiž v jihoamerických kulturách moc nenosily…

Lidstvo se ocitlo na konci věku pátého Slunce. Aztécké proroctví zkázy je děsivé
Magazín

Lidstvo se ocitlo na konci věku pátého Slunce. Aztécké proroctví zkázy je děsivé

Bůh smrti, Pán Mictlanu

Po stopách této tajemné tváře se vydali vědci ve snaze odkrýt alespoň část z jejího tajemství. Disk byl nalezen v roce 1964, přímo před třetí největší pyramidou na světě, Pyramidou Slunce, odkud byla socha převezena do Národního antropologického muzea v parku Chapultepec. A zde výzkum začal.

Je možné, že ona svatozář symbolizuje východy a západy Slunce, které hrály důležitou roli v mezoamerických civilizacích. Ty je vnímaly jako jakýsi věčný koloběh. Lebka samotná, je-li to tedy lebka, pak může být odkazem na rituální praxi lidských obětí. Podobně by mohl být ztvárněn i teotihuacký bůh smrti Mictlantecuhtli, taktéž zvaný "Pán Mictlanu", v aztécké mytologii bůh mrtvých a král Mictlanu, nejnižší a nejsevernější části podsvětí. Pokud tomu tak je, pak by socha mohla být jakýmsi holdem všem, kdo při stavbě Sluneční pyramidy položili své životy, a to většinou jako oběti bohům.

Podle Aztéků žijeme ve věku pátého Slunce. Proroctví o jeho konci je děsivé
Magazín

Podle Aztéků žijeme ve věku pátého Slunce. Proroctví o jeho konci je děsivé

Na cestu do podsvětí zcela připraven

Tohoto boha si bylo třeba udržovat v přátelském vztahu, ale jeho uctívání bohužel zahrnovalo rituální kanibalismus.

Když člověk zemřel, byl pohřben s předměty, které jej měly doprovázet na poslední cestu. Po příchodu do Mictlanu, podsvětí, bylo toto zboží nabídnuto Mictlantecuhtlimu a jeho ženě. K této postavě se váží i četné legendy. Na film o tomto aztéckém bohovi se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Fakt, proč by tato maska mohla být skutečně zobrazením jeho tváře, podporuje i to, že se mu říkalo i Rozbitá tvář. Jmen měl ostatně daleko více, mimo jiné i Rozptylovač popela nebo Ten, který sklání hlavu. V témže komplexu byla nalezena ještě další dvě jeho zpodobnění. Na všech jeho hlava vypadá jako lebka aneb zubatý obličej s výraznými očními důlky. Kdyby bylo jeho ztvárnění úplné, pak bychom viděli i jeho náhrdelník z lidských očních bulev či ušní boltce z lidských kostí… Zkrátka bůh smrti, jak má být, se kterým bychom se potkat nechtěli. A jeho další atributy, jako krvavé tělo, trhání mrtvých apod., děsivou teorii o pánovi podsvětí jen potvrzuje.

Co vám tato tajemná hrůzostrašná tvář připomíná?

Tagy civilizace Egyptské pyramidy maska Mexiko Pyramida Slunce Slunce smrt soška Teotihuacán