Disk z Faistu má průměr kolem 15 cm a po obou stranách je pokryt do spirály vyrytými znaky. Dodnes sice nevíme, co bylo účelem disku a jaký byl jeho význam, dokonce ani neznáme původní místo jeho výroby. I přesto se však jedná o jedinečný archeologický nález, který je dnes vystaven v archeologickém muzeu v Irakliu na Krétě.

Na záznam zajímavé přednášky o Faistově disku se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Bohyně Afrodita?

Podle lingvisty Owense, specialisty na minojské písmo, odkazuje Disk z Faistu na bohyni lásky, která „září a stmívá se“. Disk z Faistu se stal středem zájmu mnoha amatérských a profesionálních archeologů a bylo podniknuto mnoho pokusů o dešifrování významu otištěných značek. Dodnes není jisté, zda se skutečně jedná o písmo, většina pokusů o dešifrování předpokládala, že ano. Badatelé snažící se o rozluštění se nejčastěji domnívali, že tyto značky představují slabiky, abecedu nebo logogramy. Našel Owens cestu k rozluštění tajemství?

"Strana Α disku hovoří o těhotné bohyni, která září, a strana B obsahuje větu ve dvou řádcích v minojské aliteraci, která odkazuje na bohyni, která pohasíná; Uvadání Astarty / Afrodity / Afaii. Rád bych, abychom jednou v budoucnu tyto řádky o bohyni lásky přeložili a dozvěděli se více," říká Owens.

Disk z Faistu obsahuje 61 slov na dvou stranách a 18 řádků ve formě rýmovaného sonetu. Šest slov hovoří o světle a šest slov o jeho slábnutí. Tři slova hovoří o těhotné bohyni a dalších deset o bohyni s různými přídavnými jmény. "Slova a celá věta z Faistova disku byla nalezena i v dalších minojských náboženských slabičných nápisech, a to jak v jeskyni Arkalochori, tak na hoře Yuchtas vedle Archanes a Knóssu. Tyto náboženské nápisy byly nalezeny spolu s votivními dary, takže minojská slova spolu s minojskými votivními dary souvisejí jak s náboženstvím, tak se zdravím,“ objasňuje svůj výklad Owens.

Převratná interpretace disku

Owens se domnívá, že v důsledku rozšifrování těchto slov lze vše, co disk obsahuje vnímat v logickém kontextu. Disk z Faistu je minojský náboženský slabičný nápis čtený v epigrafické návaznosti a související s téměř paralelními texty, které jsou spojeny se svatými místy a votivními obětinami, tj. s přáními, modlitbami a především se zdravím. Pakliže je Owensova interpretace správná, konečně se podařilo přečíst, co na záhadném disku stojí.

Owensova interpretace je pravděpodobně nejlepší za posledních 110 let, respektive za posledních 37 století. Faistův disk totiž naposledy někdo četl, nebo se o to snažil, snad 500 let před trojskou válkou.

„Věříme, že nyní můžeme přečíst 99 % faistoského disku s fonetickými hodnotami mykénského lineárního písma B. Máme celkem 242 tištěných znaků, tj. slabik písmen, se 45 různými znaky. Nastal čas učinit další krok k porozumění. Nyní můžeme hovořit o tom, co znamená více než polovina slov na disku a u 10 % z 61 slov máme lingvistické indicie o jejich významu, aniž bychom přesně věděli, co znamenají,“ tvrdí Owens.

Zdroj: Youtube

Zdali je však na disku zachycen hlas mínojské básnířky Sapfó nebo zda zde Hypatie mluví o Astarte, bohyni lásky z mínojské Kréty, dodnes nevíme. Jisté je, že disk má 18 rýmovaných veršů s básnickou aliterací. Nevíme ještě, zda je zde třeba nějaká vzdálená souvislost s shakespearovským sonetem nebo krétskými verši. Disk z Faistu jistě vydá i další svědectví.

Ačkoli je tento disk obecně archeology považován za skutečný historický předmět, vyskytly se také názory, že se jedná o podvrh nebo mystifikaci.

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Phaistos_Disc, study.com, www.archaeology.wiki