Pokud se vědcům skutečně podařilo přečíst disk z Faistu, mohl by to být klíč k pochopení minojské kultury.

Rozluštili jsme jednu z největších záhad světa, tvrdí vědci

Disk z Faistu byl dlouho hádankou. Hliněný disk pokrytý na obou stranách vepsanými symboly, které se nepodobají žádným znakům v jakémkoli známém systému písma.

Předmět byl objeven v roce 1908 ve starověkém minojském městě Faistos na jižní Krétě a předpokládá se, že byl vytvořen někdy kolem roku 1700 př. n. l..

Pochází tedy ze střední nebo pozdní minojské doby bronzové (druhé tisíciletí př. n. l.). Disk má průměr asi 15 cm a je z obou stran pokryt spirálou s vyraženými symboly. Jeho účel a význam, a dokonce i původní zeměpisné místo výroby, zůstávají sporné, což z něj činí jednu z nejznámějších záhad archeologie.

Na rozluštění tohoto kousku minojské skládačky Owens pracoval více než 30 let. Strávil tím velkou část svého života. Před několika lety jeho práce konečně odhalila, že klíčem k rozluštění záhady Faistova disku je bohyně lásky, minojská Astarte. Owens změnil své původní teorie o zaměření disku a dospěl k závěru, že disk z Faistu je hymnem pro Astartu.

"Není pochyb o tom, že se jedná o náboženský text," prozrazuje Owens. "Je to zřejmé ze srovnání s jinými náboženskými slovy z jiných nápisů ze Svatých hor na Krétě. Máme slova, která jsou naprosto stejná. Dovoluji si říct, že jsem rozluštil největší archeologickou záhadu světa."

A dodává: „Faistoský disk čteme pomocí vokálů lineárního jazyka B a s pomocí srovnávací lingvistiky, tj. porovnáváním s dalšími příbuznými jazyky z indoevropské jazykové rodiny. Přečíst něco však neznamená porozumět."

Disk z Faistu je přečten z 99%

Rozluštěním jedné z největších záhad světa se ukázalo nejen Owensovo odhodlání přijít této hádance na kloub, odhalena však byla také zvláštní a téměř mýtická pověst a význam Kréty.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Owens tvrdí, že lineární jazyk A, starověký jazyk Mínojců, není mrtvým jazykem, jak tvrdí mnozí odborníci. Owens říká, že jeho výzkum vedl k pochopení "zvuků" zaznamenaných na disku, což může nakonec pomoci badatelům rozluštit lineární jazyk A.

Mínojská Kréta představuje první gramotnou evropskou civilizaci a počátek evropské zaznamenané historie.

Zdroje:

greekreporter.com

www.atlasobscura.com

en.wikipedia.org