Zatím nebylo potvrzeno, zda jde o pravý artefakt nebo chytrý podvod. Znaky, jež ho zdobí, jsou totiž zcela jedinečné a muzeum, v němž je uložen, zatím nepovolilo radiokarbonové datování, které by pomohlo odhalit jeho stáří.

Disk z Faistu tak od roku 1908, kdy byl objeven italským vědcem Luigim Pernierem, vrtá hlavou odborné i laické veřejnosti. 

Problémem totiž není jen jeho stáří, ale především to, co je na něm napsáno.

Disk z Faistu

Disk o průměru 15 cm je z obou stran pokryt spirálou, jíž tvoří 241 značek tvořené 45 symboly. Ty byly s největší pravděpodobností do měkké hlíny otisknuty razítky. Jsou naprosto totožné. Předmět byl poté vypálen.

Mezi obrázky patří například hlava s „čírem”, šíp, platan, kočka, včelí úl, kolečko připomínající sušenku, ryba, pták, rukavice nebo krumpáč.

Odborníci předpokládají, že symboly představují jednotlivá slova, fonetické skupiny nebo slabiky. Mohlo by se jednat o tzv. lineární písmo A, které není spojeno s žádným známým jazykem, ale může připomínat chetitštinu, homérskou řečtinu, indoevropštinu nebo semitštinu.

Výzkumníci si navíc stále nejsou jistí, zda by se obrázky měly číst od středu spirálovitě ven nebo naopak, či v případě, že by se přepsaly na papír měly přeložit zprava doleva nebo zleva doprava.

Zároveň je stále záhadou, k čemu artefakt sloužil. Prý by se mohlo jednat o herní plán, astronomický dokument, mapu Atlantidy, popis mýtického labyrintu, sluneční kalendář nebo návod na iniciační rituál mladých žen.

Překlad je jasný?

Badatel Petr Kovář, který se od roku 2003 věnuje překladům archeologických artefaktů, ale tvrdí, že tajemství disku odhalil a jeho písmo rozluštil za deset dní. Podle něj se totiž jedná o „praslovanský“ jazyk.

Jakmile k tomuto závěru došel, stačilo si vzít k ruce slovník. Podle WMmagazínu použil česko-srbochorvatský z roku 1910, ruský a okrajově polský. Poté určil význam každého znaku, přeložil ho, vyjmul první slabiky a z nich pak vytvořil slova a věty.

Zdroj: Youtube

Podle Kováře disk vytvořila žena, mladá otrokyně, která byla nucena k prostituci. Jeho překlad totiž zní: „Hlídají mě na každém kroku, naříkám, prosím, ale není to nic platné. Sloužím všem chlípným chlapům kolem. Týrali mě a uvěznili. Chci za tebou, ale oni říkají, že tě pošlapal býk. Jsem plná smutku a touhy.”

Badatel si proto myslí, že šlo například o princeznu, jež byla se svým snoubencem unesena, aby sloužili jako potrava bájnému Mínótaurosovi, bestii s lidským tělem a býčí hlavou. „Možné to je, ale jsou to jen mé dohady,” upozorňuje.

Zdroje: www.ancient-origins.net, www.wmmagazin.cz, www.medium.seznam.cz, www.en.wikipedia.org