Většina písem se od nejrůznějších ideogramů postupně vyvinula přirozenými procesy.

Podle tradiční archeologie bylo písmo vynalezeno až 3 000 až 4 000 let př. n. l. v Sumeru.

Historie písma je nepochybně dlouhá a složitá. Dispiliova tabulka, známá též jako Dispilské písmo nebo Dispilský disk, to jen potvrzuje.

Více se dozvíte zde:

Zdroj: Youtube

Tabulka mění naše poznatky

Záhadný artefakt byl objeven v roce 1993 Georgem Hourmouziadisem, profesorem prehistorické archeologie v Soluni. Nalezl ho se svým týmem v neolitické osadě na břehu jezera Kastoria v makedonské prefektuře Kastoria, která obývala umělý ostrov poblíž moderní vesnice Dispilio. Lidé zde žili před 7 000 až 8 000 lety a nalezená deska odhalila starobylý, záhadný nápis z doby před 5 000 lety př. n. l.

Dispilské písmo však nemá se Sumery nic společného, proto otevírá samostatnou kapitolu dějin lidstva. Radiokarbonové datování poté dřevěnou tabulku zasadilo do doby 5 260 let př. n. l., je tedy výrazně starší než systém písma používaný Sumery.

Co nám říká Dispilova tabulka?

Text na tabulce je vytvořen rytým písmem, které může být tvořeno již dříve existujícím systémem písma Linear B, který používali mykénští Řekové. Písmo se však stále nepodařilo rozluštit, ale podle profesora Hourmouziadise by mohlo jít o nějaký druh komunikace, včetně symbolů znázorňujících počítání majetku. Značky na tabulce nepřipomínaly lidské postavy, ani slunce a měsíc či jiné obrazce, které ideogramy obvykle zobrazují. Ve skutečnosti vykazovaly známky pokročilé aferézy, což naznačuje, že jsou výsledkem kognitivních procesů.

Zatímco starověké východní civilizace používaly k vyjadřování ideogramy, staří Řekové používali slabiky podobně jako my dnes. Staří Řekové se naučili psát kolem roku 800 př. n. l. od Féničanů.

Je až neuvěřitelné, že dřevěná tabulka z Dispilia zůstala na dně jezera 7 500 let. Možná i pro tuto skutečnost však ve chvíli, kdy byla po svém objevení vyjmuta z původního prostředí, kontakt s kyslíkem nastartoval proces jejího znehodnocování.

Dnes je její rozluštění téměř nemožné, přestože je pod přísnou ochranou, aby se zcela neznehodnotila. Kdyby se tabulku podařilo jednou rozluštit, podle vědců by mohla přepsat dějiny světa a odhalit nové informace o počátcích lidské civilizace.

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Co je vlastně písmo

Úplně základní otázka ale zní, co je to písmo? Pokud se zeptáte někoho z národů západní civilizace, které používají fonetické symboly, tedy fonografický druh písma, odpověď bude jiná než například u Japonců nebo Číňanů. Naše písmo je založeno na zvuku, a to buď jednotlivých písmen, nebo slabik.

Písmo v Číně nebo Japonsku ale prezentuje celé slovo nebo pojem jediným symbolem nebo složeninou symbolů a jedná se o písmo logografické nebo ideografické písmo, které je podstatně abstraktnější.

A pak existují tzv. protopísma, například znaky Vinca ze Srbska a znaky Jiahu z Číny, které o 1 000 let předcházejí tabulku Dispilio.

Tabulka z Dispilia, na níž jsou vyryty symboly podobné symbolům kultury Vinca, zapadá do chápaného rámce způsobem, který je nesmírně zajímavý, ale vyžaduje svou jasnou interpretaci. Úplné rozluštění písma je však bez nového Rosettského kamene téměř nemožné. Zatím čeká plnohodnotná vědecká publikace tabulky na dokončení konzervačních prací.

Zdroje:

mysteriesrunsolved.com

en.wikipedia.org/wiki/Dispilio_Tablet