Kromě toho, že DNA analýza poukázala na to, že Ava pocházela z evropských přistěhovalců, kteří přišli do Británie, díky forenznímu umělci Hew Morrisonovi se podařilo i zrekonstruovat její tvář. Dívka měla černé vlasy, hnědé oči a olivovou pleť podobnou lidem, kteří v současnosti žijí v jižní Evropě. A víme o ni ještě mnohem více, než ukazuje toto video:

Zdroj: Youtube

Díky videu odhalujeme složitý proces rekonstrukce dívčiny tváře, jehož výsledkem je tvář s kulatým obličejem, ale díky němuž vyšly najevo i další překvapivá zjištění. Ava byla poměrně vysoká. V jejím hrobě byla nalezena kravská kost, což naznačuje, že se zabývala chovem dobytka. Například víme i to, že dívka nesnášela laktózu! 

Výzkum ukázal zcela nové souvislosti

Aviny kosti včetně lebky a zubů byly poprvé objeveny v Achavanichu ve skotském Caithnessu v roce 1987, ale až nejnovější výzkumy odhalily překvapivé nové informace o ženě, která zemřela před více než 4250 lety. Ve Skotsku bylo objeveno jen několik podobných pohřebišť jako to, kde byla nalezena Ava. To naznačuje, že takto byla pohřbena jen naprostá menšina lidí.

Poznatky nového výzkumu změnily naše dosavadní domněnky, protože dříve byla dívka zobrazována se zrzavými vlasy a modrýma očima (ve videu 2.38 min). Vidíte, že nová Avina podoba je velmi odlišná, a to jen díky změně barvy vlasů a očí.

Nová studie však ukázala, že Ava nesdílela genetické informace s místním neolitickým obyvatelstvem. Žila ve starší době bronzové, tedy o něco dříve, než se dosud předpokládalo.

Ava zemřela, když jí bylo 18 až 25 let. Ava byla po smrti pohřbena v neobvyklém hrobě vytesaném do skalního podloží (ve videu cca 1:35 min.), jehož vykopání by dvěma lidem zabralo několik dní.

Aviny geny ukazují daleko obsáhlejší informace

Následná analýza DNA vědců z Harvard Medical School a Přírodovědného muzea v Londýně odhalila i to, že Ava v mládí trpěla nemocemi. Podařilo se jí však uzdravit a poté vedla aktivní život.

Rodina Avy se do oblasti, kde byla Ava později pohřbena, pravděpodobně přestěhovala několik generací před Aviným narozením v rámci významného migračního pohybu ze severní Evropy do Skotska. Kolem roku 2500 př. n. l. došlo k vlivnému pohybu lidí z kontinentální Evropy, který proměnil místní obyvatelstvo a jeho kulturu. Rekonstrukce Aviny DNA však vnesla do celé teorie zcela nový pohled, stejně jako následný vzhled její tváře.

Zdroje: www.smithsonianmag.com, www.dailymail.co.uk, edition.cnn.com