Dívka z Egtvedu

Když v roce 1921 probíhaly archeologické vykopávky poblíž dánské vesnice Egtved, vědci objevili 3 400 let starou dubovou rakev. Kdysi do ní byly uložené ostatky vysoce postavené dívky z doby bronzové, která zemřela ve věku 16 až 18 let. 

Pro místo jejího nálezu ji pojmenovali dívka z Egtvedu. V částečně kyselém a podmáčeném prostředí rakve se nedochovaly žádné kosti. Přežily však vlasy, zubní sklovina, nehty, části mozku a dokonce i kůže. 

Dívku z Egtvedu pohřbili ve vlněném oděvu složeném z halenky a krátké šňůrové sukně. Na opasku měla bronzovou destičku ve tvaru disku se symbolikou slunce. Vědce to vedlo ke zjištění, že dívka byla s velkou pravděpodobností kněžka severského kultu uctívání slunce. 

U hlavy dívky ležela malá nádoba se zpopelněnými ostatky pěti nebo šestiletého dítěte.

Až díky detailní práci multidisciplinárního týmu vedeného Karin Freiovou z Dánského národního muzea se konečně podařilo zjistit nejen přesný původ dívky z Egtvedu, ale také detaily z jejího života. 

Celý tým využil při své práci kombinaci biomolekulárních a biogeochemických analýz, které zkoumaly mimo jiné přítomnost stroncia. 

Žila zcela normální život

Stroncium je součástí zemské kůry. Jeho množství se mění v závislosti na geologii. Například rostliny, zvířata a lidé absorbují stroncium z vody, kterou pijí a lidé také z rostlinné a živočišné stravy. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Nadneseně lze říci, že je tento prvek svým způsobem jakousi navigací, kam člověka zařadit a jak ho blíže poznat. Toho využili i vědci z Dánského národního muzea, kteří na základě poměrů různých izotopů stroncia ze zubů a oblečení dívky určili místo jejího původu. 

Dívka z Egtvedu pocházela pravděpodobně z jihozápadního Německa, tj. oblasti vzdálené přibližně 800 km od místa nálezu. 

„Vlna byla vyrobena z ovcí, které se buď pásly v různých zeměpisných oblastech, nebo se pásly v jedné rozsáhlé oblasti s velmi složitou geologií. Horninové podloží Schwarzwaldu na jihozápadě Německa se vyznačuje podobně heterogenním rozsahem izotopů stroncia," uvedla Freiová.

Na základě izotopové signatury stroncia obsaženého v jejích vlasech se zjistilo, že dívka během svého života hodně cestovala, dokonce na dlouhé vzdálenosti. Jedla pestrou stravu, ale také držela diety. Pohřeb dívky z Egtvedu se konal během horkého letního dne.

Zdroje: www.girlmuseum.org, www.smithsonianmag.com, en.wikipedia.org