Dívka z Yde

Jméno dostala podle místa nálezu, kde ji objevili dva rašelináři. Právě ti mezi vesnicemi Yde a Vries pracovali, když objevili tento hrůzný nález. 

Dívka z Yde je nejznámější bažinaté "tělo" v Nizozemsku, které v květnu 1897 objevili dva rašelináři z Drenthe. 

Našli něco, co je okamžitě vyděsilo tak, že z místa nálezu nejprve utekli. Nález však dlouho nečekal, než se mu dostalo patřičné pozornosti. Ihned poté, co se rašelináři z Drente zmínili o svém objevu, informoval starosta vesnice Vries Zemské muzeum v Assenu. 

Brzy se zjistilo, o jak unikátní objev se vlastně jedná. 

Detailní výzkum ukázal, že tělo dívky z Yde je z velké části neporušené. Na základě uhlíkového datování se zjistilo, že dívka žila v rozmezí let 54 př. n. l. a 128 n. l., tedy v době železné. 

V době úmrtí jí bylo asi šestnáct let a dosahovala výšky přibližně 140 centimetrů. Ačkoliv byl nález fascinující sám o sobě, tím nejvýznamnějším faktorem byl způsob její smrti. S velkou pravděpodobností byla uškrcená. 

Krutý osud

K tomuto zjištění vedl vědce pásek s uzlem, který byl uvázaný kolem dívčina krku. Dívku pravděpodobně bodli nožem, což ukázala bodná rána také v oblasti krku. Měla oholenou část hlavy a vedle jejího těla ležely zbytky vlněného pláště.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Důvod jejího zabití zůstává pro vědce stále záhadou. Připouští však, že vzhledem k místě nálezu se mohlo jednat o rituální vraždu. Zabití dívky z Yde mohlo být plánované či úmyslné. 

Tomu nasvědčuje i fakt, že bažiny byly dříve skutečně místy rituálních obětí či branou k vyšším silám. 

To by mohlo vysvětlovat, proč měla částečně oholenou hlavu. Spekuluje se však i tom, že dívku vyobcovali z její komunity pro její postižení. Vědci zjistili, že dívka z Yde kulhala a měla vadu páteře. Podobné tělesné vady se nalezly i u jiných bahenních těl. 

V devadesátých letech dívku z Yde podrobně zkoumali další vědci. Na základě získaných informací pak vědci z Manchesterské univerzity vytvořili rekonstrukci jejího obličeje. 

Dívka z Yde měla světlé vlasy, modré poměnkové oči a snědou pleť. Jde o nejznámější nález z nizozemského močálu, který se kdy vědcům podařilo objevit. Jde však také o další z mnoha rekonstrukcí tváří, jež jsou dědictvím našich historických předků.

Na místě jejího nálezu se dnes nachází pomník vytvořený z velkých kamenů. Samotnou dívku z Yde uložili do muzea v Drents.

Zdroje: allthatsinteresting.com, en.wikipedia.org, www.atlasobscura.com